« Łuk 10:28 Ewangelia Łukasza 10:29 Łuk 10:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jesusa: A kto jest mój bliźni?
2.WUJEK.1923A on chcąc się sam usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A któż jest mój bliźni?
3.RAKOW.NTA on chcąc usprawiedliwić samego siebie, rzekł do Jezusa: A któż jest mój bliźni?
4.GDAŃSKA.1881A on chcąc samego siebie usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: I któż jest mi bliźni?
5.GDAŃSKA.2017On zaś, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: A kto jest moim bliźnim?
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A któż jest moim bliźnim?
7.BIESZK.ŁUK.1931On zaś, chcąc usprawiedliwić pytanie, tak rzekł dalej do Jezusa: „A któż to jest mój bliźni?”.
8.GRZYM1936Ale on, chcąc się wytłumaczyć, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim?
9.DĄBR.WUL.1973On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A któż jest moim bliźnim?
10.DĄBR.GR.1961On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A któż jest moim bliźnim?
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim?
12.BRYTYJKAOn zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim?
13.POZNAŃSKAOn jednak, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: - A kto jest moim bliźnim?
14.WARSZ.PRASKAOn zaś, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: A któż jest moim bliźnim?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on, chcąc samego siebie uznać za sprawiedliwego, powiedział do Jezusa: A kto jest moim bliźnim?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jednak, dla usprawiedliwienia samego siebie, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim?
17.TOR.NOWE.PRZ.A on, chcąc samego siebie usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: A kto jest moim bliźnim?