« DzA 13:9 Dzieje Apostolskie 13:10 DzA 13:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł: O pełny wszej zdrady i wszej złości, synu diabłów, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nieprzestawasz przewracać dróg pańskich prawych.
2.WUJEK.1923Rzekł: O pełny wszelkiéj zdrady i wszelkiéj przewrotności, synu djabelski, nieprzyjacielu wszelkiéj sprawiedliwości! nie przestawasz wywracać prostych dróg Pańskich?
3.RAKOW.NTRzekł: O pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, synu dyabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie przestanieszże podwracać dróg Pańskich prostych?
4.GDAŃSKA.1881Rzekł: O pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, synu dyjabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! nie przestanieszże podwracać prostych dróg Pańskich?
5.GDAŃSKA.2017I powiedział: O, synu diabła, pełny wszelkiego podstępu i przewrotności, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana?
6.JACZEWSKIrzekł: "O pełen zdrady i oszukaństwa, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Kiedyż zaprzestaniesz sprzeciwiać się sprawiedliwym zamiarom Pańskim?
7.SZCZEPAŃSKIi rzekł: O synu djabelski, pełen wszelkiego podstępu i wszelakiej zdrady, wrogu wszelkiej sprawiedliwości! Czy nie przestaniesz plątać prostych dróg Pańskich?
8.DĄBR.WUL.1973rzekł: O, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności synu diabelski, wrogu wszelkiej sprawiedliwości! Nie przestaniesz wywracać prostych dróg Pańskich?
9.DĄBR.GR.1961rzekł: O, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, wrogu wszelkiej sprawiedliwości! Czyż nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pańskich?
10.TYSIĄCL.WYD5O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pańskich?
11.BRYTYJKAI rzekł: O, pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?
12.POZNAŃSKATy synu diabelski, pełen podstępu i wszelkiej podłości, wrogu wszystkiego, co prawe, czyż nie przestaniesz wykrzywiać »prostych dróg Pańskich«?
13.WARSZ.PRASKAAch ty potomku diabła, pełen podstępu i wszelkiej przewrotności, ty, który zawsze sprzeciwiasz się sprawiedliwości! Kiedyż ty zaprzestaniesz wreszcie wykrzywiać proste drogi Pańskie?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i powiedział: O pełny wszelkiego podstępu oraz wszelakiego oszustwa, synu tego oszczerczego, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości nie przestaniesz wykręcać prostych dróg Pana?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITi powiedział: Synu diabelski, pogrążony w najgorszym oszustwie i bezwstydzie, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana?!
16.TOR.NOWE.PRZ.Powiedział: O pełen wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, synu diabła, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana?