« DzA 13:12 Dzieje Apostolskie 13:13 DzA 13:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A puściwszy się z Pafu Paweł i którzy znim (byli) przyszli do Pergi Pamfilijskiej. A Johan odszedszy od nich wrócił się do Jeruzalema.
2.WUJEK.1923A puściwszy się wodą z Paphu Paweł i ci, co z nim byli, przyszli do Pergi Pamphilii. A Jan odszedłszy od nich, wrócił się do Jeruzalem.
3.RAKOW.NTA puściwszy się z Pafu oni co z Pawłem byli, przyszli do Pergi Pamfileyskiey. A Jan odstąpiwszy od nich, wrócił się do Jerozolimy.
4.GDAŃSKA.1881A puściwszy się z Pafu Paweł i ci, którzy z nim byli, przyszli do Pergi Pamfiliejskiej. A Jan odszedłszy od nich, wrócił się do Jeruzalemu.
5.GDAŃSKA.2017A Paweł i jego towarzysze opuścili Pafos i przybyli do Perge w Pamfilii. Jan zaś odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy.
6.JACZEWSKIZ Pafum Paweł i ci, którzy mu towarzyszyli z wyjątkiem tylko Jana, który powrócił do Jerozolimy, przez miasto Pergę w Pamfilii
7.SZCZEPAŃSKIA z Pafos popłynął Paweł i jego towarzysze i przybyli do Perge w Pamfilii. Tu Jan opuścił ich i wrócił do Jerozolimy.
8.DĄBR.WUL.1973I odpłynąwszy z Pafos Paweł i towarzysze jego przybyli do Perge w Pamfilii. Jan zaś odszedłszy od nich wrócił do Jerozolimy.
9.DĄBR.GR.1961I odpłynąwszy z Pafos Paweł i towarzysze jego przybyli do Perge w Pamfilii. Jan zaś odłączywszy się od nich wrócił do Jerozolimy.
10.TYSIĄCL.WYD5Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączając się od nich.
11.BRYTYJKAA Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perge w Pamfilii; Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy.
12.POZNAŃSKAPaweł ze swoim otoczeniem odpłynął z Pafos i przybył do Perge w Pamfilii. Jan natomiast odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy.
13.WARSZ.PRASKAOpuściwszy Pafos, Paweł i jego towarzysze udali się do Perge w Pamfilii, a Jan [–Marek], odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ci wokoło Pawła wypłynęli z Pafos i przybyli do Perge Pamfilii. Zaś Jan od nich odszedł oraz wrócił do Jerozolimy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo odpłynięciu z Pafos Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii. Jan tymczasem odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A po wypłynięciu z Pafos, Paweł i ci, którzy byli przy nim, przybyli do Perge w Pamfilii. A Jan odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy.