« DzA 13:16 Dzieje Apostolskie 13:17 DzA 13:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bóg ludu tego Izraelskiego obrał ojce nasze, i lud wywyższył czasu obywania wziemi Eipskiej, a z ramieniem wysokiem wyprowadził je zniej.
2.WUJEK.1923Bóg ludu Izraelskiego obrał ojce nasze i wywyższył lud, gdy mieszkali w ziemi Egipskiéj, i wywiódł je z niéj wyniosłem ramieniem.
3.RAKOW.NTBóg ludu tego Izraelskiego obrał Ojce nasze, i lud wywyższył gdy przemieszkawali w ziemi Egiptskiej, i ramieniem wysokim wywiódł je z niej.
4.GDAŃSKA.1881Bóg ludu tego Izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud, gdy byli przychodniami w ziemi egipskiej, i w ramieniu wyciągnionem wywiódł je z niej.
5.GDAŃSKA.2017Bóg tego ludu Izraela wybrał naszych ojców i wywyższył lud, gdy był na obczyźnie w ziemi Egiptu i wyprowadził go z niej wyciągniętym ramieniem.
6.JACZEWSKIBóg Izraela wybrał sobie ojców naszych i bardzo ich wsławił. Gdy było im źle w Egipcie, mocną ręką wywiódł ich z tej ziemi
7.SZCZEPAŃSKIBóg ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył ten lud podczas pobytu na obczyźnie w ziemi egipskiej, z której ich wywiódł potężnym ramieniem,
8.DĄBR.WUL.1973Bóg ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud ten, gdy przebywał w ziemi egipskiej, a ramieniem potężnym wywiódł go z niej
9.DĄBR.GR.1961Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud ten, gdy przebywał na obczyźnie w ziemi egipskiej, a ramieniem potężnym wywiódł go z niej
10.TYSIĄCL.WYD5Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej, i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem.
11.BRYTYJKABóg tego ludu izraelskiego wybrał sobie naszych ojców i na obczyźnie w ziemi egipskiej wywyższył lud, i mocarnym ramieniem wywiódł go z niej,
12.POZNAŃSKABóg Izraela - tego właśnie ludu - wybrał ojców naszych i wywyższył ten lud w czasie pobytu na obczyźnie w ziemi egipskiej, »On też wywiódł go z tej ziemi swym potężnym ramieniem«,
13.WARSZ.PRASKABóg, który jest Bogiem tego ludu, Bóg Izraela, spośród innych narodów wybrał ojców naszych, darzył szczególną życzliwością lud na obczyźnie w ziemi egipskiej i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg tego ludu, Israela, wybrał sobie naszych przodków oraz wywyższył ten lud w czasie zamieszkiwania w ziemi Egiptu, i z niej ich wyprowadził wśród potężnego ramienia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg tego ludu, Izraela, wybrał sobie naszych ojców. Wywyższył On swój lud na obczyźnie, w ziemi egipskiej. Wyprowadził go w swojej mocy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bóg ludu tego, Izraela, wybrał sobie naszych ojców i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej, i wyprowadził ich z niej z podniesionym ramieniem.