« DzA 13:1 Dzieje Apostolskie 13:2 DzA 13:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy ci służbę czynili Bogu, i pościli, rzekł duch święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula na sprawę, na którą przyzwałem je.
2.WUJEK.1923A gdy oni ofiarę czynili Panu i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Szawła i Barnabasza ku sprawie, do któréjem ich wziął.
3.RAKOW.NTA gdy służyli oni Panu, i pościli, rzekł Duch święty: Odłączcież mi i Barnabasza i Saula ku onej sprawie do którejem ich przyzwał.
4.GDAŃSKA.1881A gdy oni służbę Pańską jawnie odprawiali i pościli, rzekł im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabasza i Saula do tej sprawy, do którejm ich powołał.
5.GDAŃSKA.2017A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem.
6.JACZEWSKIJednego razu gdy mężowie ci spełniali najświętszą ofiarę i pościli, Duch święty rzekł do nich: "Przeznaczcie mi Szawła i Barnabę do tej posługi, do spełnienia której, ja już ich przeznaczyłem".
7.SZCZEPAŃSKIGdy więc sprawowali służbę Pańską i pościli, odezwał się Duch Święty: Przeznaczcie mi Szawła i Barnabę do dzieła, do któregom ich powołał.
8.DĄBR.WUL.1973Gdy tedy sprawowali służbę Pańską i pościli, rzekł do nich Duch Święty: Odłączcie mi Szawła i Barnabę do dzieła, do któregom ich powołał.
9.DĄBR.GR.1961Gdy tedy sprawowali służbę Pańską i pościli, rzekł (do nich) Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem.
11.BRYTYJKAA gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem.
12.POZNAŃSKAGdy pełnili służbę Pańską, powiedział Duch Święty: "Wyznaczcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem".
13.WARSZ.PRASKAPewnego razu, gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział im tak: Zostawcie mi już Barnabę i Szawła, by mogli się poświęcić sprawie, do której ich powołałem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy oni spełniali służbę Panu i pościli, Duch Święty powiedział: Oto odłączcie mi Barnabę oraz Saula dla sprawy, do której ich sobie powołałem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW czasie gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział: Oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy oni pełnili służbę Panu i pościli, Duch Święty powiedział: Odłączcie mi więc Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem.