« DzA 13:20 Dzieje Apostolskie 13:21 DzA 13:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A od onąd prosili (o) Króla, i dał im Bóg Saula syna Kisowego, męża zpokolenia Beniaminowego, lat czterdzieści.
2.WUJEK.1923A od onego czasu prosili o króla. I dał im Saula, syna Cysa, męża z pokolenia Benjamin, lat czterdzieści.
3.RAKOW.NTA od tąd żądali o Króla, i dał im Bóg Saula syna Kisowego, męża z pokolenia Beniaminowego, lat czterdzieści;
4.GDAŃSKA.1881A od onego czasu prosili o króla. I dał im Bóg Saula, syna Cysowego, męża z pokolenia Benjaminowego, przez lat czterdzieści.
5.GDAŃSKA.2017Później prosili o króla. I na czterdzieści lat dał im Bóg Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina.
6.JACZEWSKIA gdy przodkowie nasi prosili o króla, to dał im Bóg Saula, syna Cysowego, z pokolenia Benjamina, który panował lat czterydzieści.
7.SZCZEPAŃSKINastępnie zażądali króla; dał im tedy Bóg Saula, syna Kisa, męża z pokolenia Benjamina, na lat czterdzieści.
8.DĄBR.WUL.1973Potem zażądali króla i dał im Bóg Saula, syna Cisa, męża z pokolenia Beniamina, przez lat czterdzieści.
9.DĄBR.GR.1961A potem dał im sędziów aż do Samuela Proroka. Później zażądali króla i dał im Bóg Saula, syna Cisa, z pokolenia Beniamina, na lat czterdzieści.
10.TYSIĄCL.WYD5Później poprosili o króla, i dał im Bóg na lat czterdzieści Saula, syna Kisza, z pokolenia Beniamina.
11.BRYTYJKAPotem zażądali króla i Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina, który panował czterdzieści lat;
12.POZNAŃSKAPotem zażądali króla i dał im Bóg na czterdzieści lat Saula, cyna Cisa, człowieka z pokolenia Beniamina.
13.WARSZ.PRASKAA potem, ponieważ domagali się króla, dał im Bóg, na lat czterdzieści, Saula, syna Kisza z pokolenia Beniamina.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale odtąd domagali się króla. Więc na czterdzieści lat Bóg wyznaczył im Saula, syna Kisza, męża z plemienia Beniamina.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie zażądali króla. Wówczas Bóg - na czterdzieści lat - dał im Saula, syna Kisza, z pokolenia Beniamina.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy zażądali króla i dał im Bóg na czterdzieści lat Saula, syna Kisza, mężczyznę z pokolenia Beniamina.