« DzA 13:21 Dzieje Apostolskie 13:22 DzA 13:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odstawiwszy ji, wzwiódł im Dawida za króla, któremu poświadczając rzekł: Nalazłem Dawida Jesaiowego, męża wedle serca mego, który uczyni wszytkie wole moje.
2.WUJEK.1923I odjąwszy go, wzbudził im Dawida króla, któremu świadectwo wydawając, powiedział: Nalazłem Dawida, syna Jesse, męża wedle serca mego, który czynić będzie wszystkie woli moje.
3.RAKOW.NTA odstawiwszy go, wzbudził im Dawida za Króla; o którym też rzekł świadectwo dawszy: Znalazłem Dawida onego syna Jessego, męża wedle serca mego, który uczyni wszytkie chcenia moje.
4.GDAŃSKA.1881A gdy go odrzucił, wzbudził im Dawida za króla, któremu też świadectwo wydawając powiedział: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który będzie czynił wszystkę wolę moję.
5.GDAŃSKA.2017A kiedy go odrzucił, wzbudził im na króla Dawida, o którym dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mego serca, który wypełni całą moją wolę.
6.JACZEWSKIGdy ten odrzuconym został, wzbudził Bóg Dawida króla, o którym tak się wyraził: Znalazłem sobie Dawida, syna Jessego, męża wedle serca mojego: on moją wolę wypełni.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy go usunął, wzbudził im Dawida na króla; jemu to wystawił świadectwo, gdy rzekł: »Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mego serca«, który spełniać będzie wszystkie chęci moje.
8.DĄBR.WUL.1973I odrzuciwszy go powołał im na króla Dawida, o którym też zaświadczał, gdy mówił: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mojego, który wypełniać będzie wszelką wolę moją.
9.DĄBR.GR.1961I odrzuciwszy go, powołał im na króla Dawida, o którym też sam dał świadectwo, mówiąc: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mojego, który we wszystkim wypełniać będzie wolę moją.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy zaś jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę.
11.BRYTYJKAA gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją.
12.POZNAŃSKAA gdy go odrzucili, powołał im na króla Dawida, któremu wystawił takie świadectwo: »Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka według serca mego, który spełni we wszystkim moją wolę«.
13.WARSZ.PRASKAGdy go jednak w końcu odrzucił, ustanowił im królem Dawida, o którym dał przedtem następujące świadectwo: Znalazłem Dawida, syna Jessego; jest to człowiek, który zna moje myśli i we wszystkim będzie wypełniał moją wolę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy go usunął, wzniósł im na króla Dawida, któremu też zaświadczając, powiedział: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według Mojego serca, który uczyni wszystkie moje pragnienia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida, któremu wystawił świadectwo: Znalazłem Dawida, syna Jessaja, człowieka według mojego serca. On w pełni wykona moją wolę.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy go odsunął, wzbudził im na króla Dawida, o którym też zaświadczył, gdy powiedział: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mojego serca, który wypełni całą moją wolę.