« DzA 13:25 Dzieje Apostolskie 13:26 DzA 13:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mężowie bracia, synowie rodzaju Abrahamowego, i którzy się u was boją Boga, wam rzecz zbawienia tego posłano.
2.WUJEK.1923Mężowie bracia, synowie narodu Abrahamowego, i którzy między wami boją się Boga, wam jest posłane słowo zbawienia tego.
3.RAKOW.NTMężowie bracia, synowie narodu Abrahamowego, i którzy między wami boją się Boga, wamci ona mowa zbawienia tego jest posłana.
4.GDAŃSKA.1881Mężowie bracia, synowie narodu Abrahamowego i którzy się między wami Boga boją! wamci słowo zbawienia tego posłane jest.
5.GDAŃSKA.2017Mężowie bracia, synowie rodu Abrahama i ci z was, którzy boją się Boga, do was zostało posłane słowo o tym zbawieniu.
6.JACZEWSKIMężowie bracia, synowie Abrahama i wy co się boicie Boga! To Słowo zbawienia dla was przedewszystkiem zstąpiło:
7.SZCZEPAŃSKIMężowie Bracia, synowie rodu Abrahama, i którzy między wami boją się Boga! Dla was jest posłane słowo tego Zbawienia.
8.DĄBR.WUL.1973Mężowie bracia, synowie rodu Abrahama i ci pośród was, którzy się lękają Boga. Do was zostało posłane słowo tego zbawienia.
9.DĄBR.GR.1961Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, co się Boga boją. Do nas zostało posłane słowo tego zbawienia.
10.TYSIĄCL.WYD5Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu,
11.BRYTYJKAMężowie bracia, synowie rodu Abrahamowego, i ci wśród nas, którzy się Boga boją, nam to została posłana wieść o tym zbawieniu.
12.POZNAŃSKABracia, synowie pokolenia Abrahama i ci spośród was, którzy się Boga boją! Nam zostało przekazane słowo zbawienia,
13.WARSZ.PRASKABracia, potomkowie Abrahama i wy wszyscy, obecni tu, którzy boicie się Boga! To nam zostało powierzone głoszenie nauki o tym zbawieniu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mężowie, bracia plemienia Abrahama oraz ci pośród was, którzy się boją Boga nam zostało wysłane słowo tego zbawienia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDrodzy bracia, synowie rodu Abrahama, oraz ci wśród nas, którzy czcicie Boga, nam zostało posłane słowo o tym zbawieniu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Mężowie bracia, synowie rodu Abrahama i ci, którzy między wami boją się Boga! Do was zostało posłane słowo o tym zbawieniu.