« DzA 13:26 Dzieje Apostolskie 13:27 DzA 13:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mieszkający w Jeruszalemie i książęta ich, tego to nieznając i głosów prorockich, które na każdą sobotę czytają, osądziwszy (go) wypełnili (je.)
2.WUJEK.1923Albowiem którzy mieszkali w Jeruzalem, i książęta jego, nie znając tego i głosów prorockich, które przez każdy szabbat czytane bywają, osądziwszy, wypełnili.
3.RAKOW.NTAbowiem mieszkający w Jeruzalem, i Książęta ich, tego nie poznawszy, i głosów Prorockich które przez każdy Szabat bywają czytane, osądziwszy go, wypełnili je.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ci, co mieszkają w Jeruzalemie i przełożeni ich, nie znając tego Jezusa i głosów prorockich, które przez każdy sabat bywają czytane, wypełnili je, osądziwszy go.
5.GDAŃSKA.2017Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni, nie znając tego Jezusa ani głosów proroków, które są czytane w każdy szabat, wypełnili je, osądzając go.
6.JACZEWSKIale cóż! Mieszkańcy Jerozolimy i książęta narodu nie poznali go i osądzili go na śmierć, a tym sposobem dopełnili proroctw, które się w każdą sobotę czytają:
7.SZCZEPAŃSKIMieszkańcy bowiem Jerozolimy i ich przełożeni nie uznali Go, i przez swój wyrok wypełnili słowa proroków, które w każdy szabat się czyta;
8.DĄBR.WUL.1973Mieszkańcy bowiem Jerozolimy i zwierzchnicy ich nie uznali go, a przez wyrok wypełnili zapowiedzi Proroków czytane im w każdy szabat.
9.DĄBR.GR.1961Mieszkańcy bowiem Jerozolimy i zwierzchnicy ich nie uznali go, a przez wyrok wypełnili słowa Proroków, czytane im w każdy szabat.
10.TYSIĄCL.WYD5bo mieszkańcy Jeruzalem i ich zwierzchnicy nie uznali Go, a potępiając Go, wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat.
11.BRYTYJKAMieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków, czytane w każdy sabat,
12.POZNAŃSKAktóre mieszkańcy Jerozolimy i ich przełożeni odrzucili. A skazując Jezusa, wypełnili słowa proroków, czytane w każdy szabat.
13.WARSZ.PRASKAMieszkańcy Jerozolimy oraz ich przełożeni nie chcieli Go uznać; potępili Go nawet wręcz, wypełniając w ten sposób słowa proroków, odczytywane w każdy szabat.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie poznali tego ci, co mieszkają w Jerozolimie i ich władcy. Nie poznali też głosów proroków, które czytane są w każdy szabat, więc osądzili go i wypełnili Pismo.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMieszkańcy Jerozolimy bowiem oraz ich przełożeni nie rozpoznali Go. Skazując Go jednak, wypełnili zapowiedzi proroków czytane w każdy szabat.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bowiem ci, którzy mieszkają w Jerozolimie i ich przełożeni nie poznali Go, a przez osądzenie wypełnili słowa Proroków, które w każdy sabat są odczytywane;