« DzA 13:27 Dzieje Apostolskie 13:28 DzA 13:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ani jednej przyczyny śmierci nie nalazszy, uprosili Piłata zabić ji.
2.WUJEK.1923A nie znalazłszy w nim przyczyny żadnéj śmierci, prosili Piłata, aby go zabili.
3.RAKOW.NTI żadnej przyczyny śmierci nie znalazszy, żądali od Piłata aby on był zgładzon.
4.GDAŃSKA.1881A żadnej przyczyny śmierci w nim nie znalazłszy, prosili Piłata, aby był zabity.
5.GDAŃSKA.2017Chociaż nie znaleźli w nim żadnego powodu, żeby skazać go na śmierć, prosili Piłata, aby go stracił.
6.JACZEWSKIlubo nie znaleźli w nim żadnej winy, zażądali jednak od Piłata, by go na krzyż skazał.
7.SZCZEPAŃSKIa chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy godnej śmierci, żądali od Piłata, by Go mogli zgładzić.
8.DĄBR.WUL.1973Nie znaleźli w nim żadnej przyczyny śmierci, a prosili Piłata, aby mogli go zabić.
9.DĄBR.GR.1961Choć nie znaleźli w nim żadnej winy godnej śmierci, nalegali na Piłata, aby go zgładził.
10.TYSIĄCL.WYD5Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił.
11.BRYTYJKAChoć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony.
12.POZNAŃSKAChoć nie znaleźli niczego, czym zasługiwałby na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go zgładził.
13.WARSZ.PRASKAI choć nie znaleźli w Nim nic, co czyniłoby Go winnym śmierci, to jednak zażądali od Piłata, żeby Go zgładził.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nie znaleźli żadnego powodu śmierci, ale wyprosili sobie u Piłata, aby on został zabity.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITChoć nie mogli w żaden sposób uzasadnić kary śmierci, zażądali od Piłata, aby wydał taki wyrok.
16.TOR.NOWE.PRZ.Choć nie znaleźli w Nim żadnego powodu uzasadniającego wyrok śmierci, domagali się od Piłata, aby został zabity.