« DzA 13:32 Dzieje Apostolskie 13:33 DzA 13:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Że ją Bóg spełnił dzieciom ich nam, wskrzesiwszy Jezusa, jako i w Psalmie napisano: Syn mój jesteś ty, ja dzisia spłodziłem cię.
2.WUJEK.1923Że ją Bóg wypełnił dziatkom naszym, wzbudziwszy Jezusa. Jako téż jest napisano w Psalmie wtórym: Syn mój jesteś ty. Jam cię dziś porodził.
3.RAKOW.NTIż tę Bóg wypełnił dziatkam ich nam, wzbudziwszy Jezusa; jako też w Psalmie wtórym jest napisano: Syn mój jesteś ty, ja dziś urodziłem cię.
4.GDAŃSKA.1881(13:32b) iż ją Bóg wypełnił nam, dziatkom ich, wzbudziwszy Jezusa. (13:33) Jako też w Psalmie wtórym napisane jest: Syn mój jesteś ty, jam ciebie dziś spłodził.
5.GDAŃSKA.2017Że Bóg wypełnił ją wobec nas, ich dzieci, wskrzeszając Jezusa, jak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem.
6.JACZEWSKISpełnił Bóg tę objetnicę, dla synów naszych wzbudzając Jezusa, jak to w drugim psalmie rzeczono: Tyś jest mój Syn; jam cię dziś zrodził.
7.SZCZEPAŃSKIże mianowicie Bóg ją spełnił na synach naszych, wskrzeszając Jezusa, jak to napisano w drugim psalmie: »Tyś synem moim: Ja Cię dziś zrodziłem«.
8.DĄBR.WUL.1973że ją wypełnił Bóg dla dzieci naszych, wskrzeszając Jezusa, jak to napisane jest w drugim Psalmie: Synem moim ty jesteś, jam ciebie dziś zrodził.
9.DĄBR.GR.1961że ją wypełni Bóg dla dzieci ich, wskrzeszając nam Jezusa, jak to napisane jest w Psalmie drugim: Synem moim ty jesteś; jam dziś zrodził ciebie.
10.TYSIĄCL.WYD5że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem.
11.BRYTYJKAWypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim:Synem moim jesteś, Dzisiaj cię zrodziłem.
12.POZNAŃSKAktórą wobec nas, ich dzieci, Bóg wypełnił, wskrzeszając Jezusa, jak to zostało napisane w drugim psalmie: »Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem«.
13.WARSZ.PRASKA[to my oznajmiamy wam], że Bóg na nas jako ich potomkach spełnił tę obietnicę zmartwychwskrzeszając Jezusa. Tak też jest napisane w Psalmie drugim który mówi: Ty jesteś moim Synem. Ja dziś zrodziłem Ciebie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(13:32b) ponieważ nam, ich dzieciom, Bóg ją wypełnił poprzez wskrzeszenie Jezusa. (13:33) Gdyż w drugim Psalmie jest napisane: Ty jesteś moim Synem, Ja cię dzisiaj zrodziłem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITże Bóg wypełnił ją względem ich dzieci przez wzbudzenie nam Jezusa, jak o tym czytamy w Psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
16.TOR.NOWE.PRZ.(13:32b) że tę Bóg wypełnił ich dzieciom, wzbudzając Jezusa. (13:33) Jak też w Psalmie drugim jest napisane: Ty jesteś moim Synem, Ja dzisiaj ciebie zrodziłem.