« DzA 13:34 Dzieje Apostolskie 13:35 DzA 13:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego i w drugiem (Psalmie) mówi: Niedasz świętemu twemu ujrzeć skażenia.
2.WUJEK.1923Przeto i indziej powiada: Nie dasz Świętemu twemu oglądać skażenia.
3.RAKOW.NTPrzeto i indziej powieda: Nie dasz świętemu twemu widzieć skażenia.
4.GDAŃSKA.1881Przeto i indziej powiada: Nie dasz Świętemu twemu widzieć skażenia.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego w innym miejscu mówi: Nie dasz twemu Świętemu doznać zniszczenia.
6.JACZEWSKII gdzieindziej rzeczono: Nie dozwolisz, aby twój Święty na sobie doświadczył zepsucia.
7.SZCZEPAŃSKIDlatego i gdzieindziej mówi: »Nie pozwolisz, aby Święty twój uległ zgniliźnie«.
8.DĄBR.WUL.1973Dlatego i gdzie indziej mówi: Nie dozwolisz, aby święty twój uległ skażeniu.
9.DĄBR.GR.1961Dlatego i na innym miejscu mówi: Nie dozwolisz, aby święty twój uległ skażeniu.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego i w innym miejscu mówi: Nie dozwolisz, aby Twój Święty uległ rozkładowi.
11.BRYTYJKADlatego i na innym miejscu mówi:Nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie.
12.POZNAŃSKADlatego to na innym miejscu mówi: »Nie pozwolisz, aby święty Twój uległ zniszczeniu«.
13.WARSZ.PRASKAA gdzie indziej mówi: Nie dozwolisz, aby Twój Święty uległ skażeniu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego i w innym miejscu mówi: Nie dasz twojemu świętemu zobaczyć zepsucia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJak też w innym miejscu czytamy: Nie dopuścisz, aby Twój Święty został dotknięty skażeniem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego i na innym miejscu mówi: Nie dasz swojemu Świętemu zobaczyć zepsucia.