« DzA 13:3 Dzieje Apostolskie 13:4 DzA 13:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ci przeto wysłani od ducha świętego przyszli do Selewkij, a z onąd odpłynęli do Cypru.
2.WUJEK.1923A tak oni wysłani od Ducha Ś. odeszli do Seleucyi, a ztamtąd wodą się puścili do Cypru.
3.RAKOW.NTOni tedy posłani od Ducha świętego, przeszli do Seleucyey, a ztamtąd odpłynęli do Cypru.
4.GDAŃSKA.1881Oni tedy wysłani będąc od Ducha Świętego, przyszli do Seleucyi, a stamtąd płynęli do Cypru.
5.GDAŃSKA.2017A oni, posłani przez Ducha Świętego, przybyli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr.
6.JACZEWSKIWiedzeni przez Ducha świętego Apostołowie ci, Szaweł i Barnaba, przybyli naprzód do Seleucyi, a ztąd popłynęli do Cypru.
7.SZCZEPAŃSKIOni to więc, przez Ducha Świętego wysłani, udali się do Seleucyi, a stąd popłynęli na Cypr.
8.DĄBR.WUL.1973A oni, posłani przez Ducha Świętego, poszli do Seleucji i stamtąd odpłynęli do Cypru.
9.DĄBR.GR.1961A oni, posłani przez Ducha Świętego, poszli do Seleucji i stamtąd odpłynęli do Cypru.
10.TYSIĄCL.WYD5A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr.
11.BRYTYJKAA oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr,
12.POZNAŃSKACi więc wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr.
13.WARSZ.PRASKAOni zaś, wspierani pomocą Ducha Świętego, przybyli do Seleucji; stąd odpłynęli na Cypr.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem oni, gdy zostali wysłani przez Ducha Świętego, zeszli do Saleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOni więc, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr.
16.TOR.NOWE.PRZ.Oni więc, istotnie będąc wysłani przez Ducha Świętego, przyszli do Seleucji, stamtąd też odpłynęli na Cypr.