« DzA 13:39 Dzieje Apostolskie 13:40 DzA 13:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Patrzcie przeto by nieprzyszło na was, ono co rzeczono w prorocech.
2.WUJEK.1923A przetóż patrzcie, aby na was nie przyszło, co powiedziano w prorocech:
3.RAKOW.NTPatrzcie tedy aby nie przyszło na was ono co powiedziano w Prorocech:
4.GDAŃSKA.1881A przetoż patrzcie, aby na was nie przyszło to, co powiedziano w prorokach:
5.GDAŃSKA.2017Uważajcie więc, aby nie spotkało was to, co zostało powiedziane u Proroków:
6.JACZEWSKIBaczcież przeto, by was nie spotkało to, co powiedzieli prorocy. Oto ich słowa:
7.SZCZEPAŃSKIA przeto uważajcie, by na was nie przyszło, co zapowiedziano u proroków:
8.DĄBR.WUL.1973Baczcie przeto, aby nie sprawdziło się na was, co powiedziane jest u Proroków:
9.DĄBR.GR.1961Baczcie przeto, aby nie sprawdziło się na was, co powiedziane jest u Proroków:
10.TYSIĄCL.WYD5Baczcie więc, aby nie sprawdziły się na was słowa Proroków:
11.BRYTYJKABaczcie więc, aby na was nie przyszło to, co powiedziano u proroków:
12.POZNAŃSKAUważajcie więc, aby na was nie sprawdziła się przepowiednia proroków:
13.WARSZ.PRASKAUważajcie więc, żeby nie wypełniły się na was słowa proroków:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc uważajcie, aby na was nie przyszło to, co powiedziano w Prorokach:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUważajcie więc, by nie spełniło się na was to, co zapowiedzieli prorocy:
16.TOR.NOWE.PRZ.Uważajcie więc, aby nie przyszło na was to, co zostało powiedziane u Proroków: