« DzA 13:42 Dzieje Apostolskie 13:43 DzA 13:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A po odpuszczeniu szkoły, szli mnodzy z Judów, i z nabożnych nowo nawróconych za Pawłem i Barnabą, którzy k nim mówiąc namawiali je aby trwali w łasce Bożej.
2.WUJEK.1923A gdy się rozeszło zgromadzenie, poszło wiele z Żydów i z nabożnych nowonawróconych za Pawłem i Barnabaszem, którzy mówiąc radzili im, aby trwali w łasce Bożéj.
3.RAKOW.NTA gdy rozpuszczono zgromadzenie, poszło wiele z Żydów i z nabożnych przychodniów do wiary za Pawłem i Barnabaszem; którzy mówiąc do nich, namawiali ich, aby trwali w onej łasce Bożej.
4.GDAŃSKA.1881A po rozpuszczeniu zgromadzenia, poszło wiele Żydów i nabożnych nowowierników za Pawłem i Barnabaszem, którzy mówiąc do nich, radzili im, aby trwali w łasce Bożej.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy zgromadzenie się rozeszło, wielu Żydów i pobożnych prozelitów poszło za Pawłem i Barnabą, którzy w rozmowie radzili im, aby trwali w łasce Boga.
6.JACZEWSKIa po rozejściu się całego zebrania wielu żydów i prozelitów poszło za Apostołami, którzy ich nakłaniali, by w łasce Bożej stałymi byli.
7.SZCZEPAŃSKISkoro zaś zebrani rozeszli się, wielu z Żydów i z pobożnych nowonawróconych poszło za Pawłem i Barnabą; a oni przemawiali do nich i zachęcali ich do wytrwania w łasce Bożej.
8.DĄBR.WUL.1973Skoro zaś zebrani się rozeszli, wielu Żydów i prozelitów udało się za Pawłem i Barnabą, a ci przemawiając zachęcali ich, aby wytrwali w łasce Bożej.
9.DĄBR.GR.1961Skoro zaś zebrani w synagodze się rozeszli, wielu Żydów i nabożnych prozelitów udało się za Pawłem i Barnabą, którzy przemawiając do nich zachęcali ich, aby wytrwali w łasce Bożej.
10.TYSIĄCL.WYD5A po zakończeniu zebrania wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.
11.BRYTYJKAKiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej.
12.POZNAŃSKAPo rozejściu się zebranych wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło dalej Pawłowi i Barnabie, którzy rozmawiając z nimi, starali się ich zachęcać do wytrwania w łasce Bożej.
13.WARSZ.PRASKAGdy zebrani rozchodzili się już, wielu Żydów, bogobojnych i prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie w ich drodze. A oni zachęcali wszystkich do wytrwania w łasce Bożej.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy zgromadzenie zostało rozwiązane, wielu Żydów oraz bogobojnych prozelitów zaczęło towarzyszyć Pawłowi i Barnabaszowi, którzy mówili do nich oraz ich przekonywali, aby trwać w łasce Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto po opuszczeniu synagogi wielu Żydów oraz pobożnych prozelitów poszło za Pawłem i Barnabą, którzy rozmawiali z nimi i przekonywali ich, aby trwali w Bożej łasce.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy zgromadzenie zostało rozwiązane, poszło wielu Żydów i pobożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy rozmawiali z nimi, i przekonywali ich, aby trwali w łasce Bożej.