« DzA 13:47 Dzieje Apostolskie 13:48 DzA 13:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A słysząc (to) poganie uradowali się i sławili słowo Pańskie, i uwierzyli którzykolwiek byli zrządzeni do żywota wiecznego.
2.WUJEK.1923A poganie słysząc, uradowali się i wielbili słowo Pańskie i uwierzyli, ile ich jedno było zrządzonych ku żywotowi wiecznemu.
3.RAKOW.NTA słysząc Poganie weselili się, i sławili onę mowę Pańską; i uwierzyli ile ich było zrządzonych ku żywotowi wiecznemu.
4.GDAŃSKA.1881A słysząc to poganie, radowali się i wielbili słowo Pańskie, i uwierzyli, ilekolwiek ich było sporządzonych do żywota wiecznego.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego.
6.JACZEWSKISłysząc to poganie, cieszyli się, i uwielbiali słowo Pańskie, i uwierzyli ci, których Bóg do życia wiecznego powołał.
7.SZCZEPAŃSKISłysząc to poganie, cieszyli się i wielbili słowo Pańskie; a wszyscy, przeznaczeni do żywota wiecznego, uwierzyli.
8.DĄBR.WUL.1973Słysząc to poganie uradowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do żywota wiecznego uwierzyli.
9.DĄBR.GR.1961Słysząc to poganie radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do żywota wiecznego uwierzyli.
10.TYSIĄCL.WYD5Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.
11.BRYTYJKAPoganie słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.
12.POZNAŃSKASłysząc to poganie cieszyli się wysławiając słowo Pańskie, a uwierzyli ci, którzy zostali powołani do życia wiecznego,
13.WARSZ.PRASKASłysząc te słowa poganie radowali się bardzo i wysławiali słowo Pańskie. A wszyscy, którzy według przeznaczenia mieli osiągnąć życie wieczne, uwierzyli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś poganie, słuchając, radowali się oraz wynosili Słowo Pana, a ci, którzy uwierzyli, byli wybrani do życia wiecznego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSłysząc to, poganie cieszyli się i wyrażali z uznaniem o Słowie Pana, a ci wszyscy, którzy byli przygotowani na przyjęcie życia wiecznego, uwierzyli.
16.TOR.NOWE.PRZ.A słysząc to poganie, radowali się i oddali chwałę Słowu Pana, i uwierzyli, ilu ich było przeznaczonych do życia wiecznego.