« DzA 13:48 Dzieje Apostolskie 13:49 DzA 13:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I roznosiło się słowo pańskie na wszytkę (onę) krainę.
2.WUJEK.1923I rozsiewało się słowo Pańskie po wszystkiéj krainie.
3.RAKOW.NTI roznaszała się ona mowa Pańska po wszytkiej onej krainie.
4.GDAŃSKA.1881I roznosiło się słowo Pańskie po wszystkiej onej krainie.
5.GDAŃSKA.2017I słowo Pańskie rozchodziło się po całej krainie.
6.JACZEWSKISłowo Pańskie rozsiewało się po całym kraju.
7.SZCZEPAŃSKISłowo zaś Pańskie szerzyło się po całej okolicy.
8.DĄBR.WUL.1973Nauka zaś Pańska rozszerzała się po całej krainie.
9.DĄBR.GR.1961I rozszerzało się słowo Pańskie po całej krainie.
10.TYSIĄCL.WYD5Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj.
11.BRYTYJKAI rozeszło się Słowo Pańskie po całej krainie.
12.POZNAŃSKAi słowo Pańskie rozchodziło się po całej okolicy.
13.WARSZ.PRASKASłowo zaś Pańskie rozchodziło się coraz bardziej po całym świecie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem słowo Pana było roznoszone po całej tej krainie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób Słowo Pana roznosiło się po całej okolicy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Słowo Pana było roznoszone po całej krainie.