« DzA 13:4 Dzieje Apostolskie 13:5 DzA 13:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy do Salaminy, opowiedali słowo Boże w szkołach Judskich, a mieli i Johana służebnika.
2.WUJEK.1923A gdy przyszli do Salaminy, opowiadali słowo Boże w bóżnicach Żydowskich. A mieli i Jana na posłudze.
3.RAKOW.NTA gdy byli w Salaminie, opowiedali mowę Bożą w zgromadzeniach Żydowskich; a mieli i Jana usługującego.
4.GDAŃSKA.1881A gdy byli w Salaminie, opowiadali słowo Boże w bóżnicach żydowskich, a mieli z sobą i Jana do usługi.
5.GDAŃSKA.2017Gdy dotarli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też ze sobą Jana do pomocy.
6.JACZEWSKIPrzybywszy do Salaminy, opowiadali słowo Boże w synagodze żydowskiej, gdzie i Jan im w tej czynności pomagał.
7.SZCZEPAŃSKIA po przybyciu do Salaminy, głosili słowo Boże w bóżnicach żydowskich; ku posłudze zaś mieli i Jana.
8.DĄBR.WUL.1973I gdy przybyli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich. A mieli i Jana do usługi.
9.DĄBR.GR.1961I gdy przybyli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich. A mieli z sobą i Jana do pomocy.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy przybyli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich; mieli też Jana do pomocy.
11.BRYTYJKAA gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich; mieli też z sobą i Jana jako pomocnika.
12.POZNAŃSKAPo przybyciu do Salaminy zaczęli w synagogach żydowskich głosić słowo Boże. Do pomocy mieli tam Jana.
13.WARSZ.PRASKADotarłszy do Salaminy, poczęli tam głosić słowo Boże w synagogach żydowskich, w czym pomagał im także Jan [–Marek].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będąc też w Salaminie, zwiastowali w bóżnicach Żydów słowo Boga; a mieli sługę Jana.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo przybyciu do Salaminy, głosili Słowo Boże w żydowskich synagogach. Jako pomocnika mieli z sobą Jana.
16.TOR.NOWE.PRZ.I gdy stanęli w Salaminie, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich, a mieli ze sobą i Jana jako pomocnika.