« DzA 13:49 Dzieje Apostolskie 13:50 DzA 13:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Judowie poduszczyli nabożne niewiasty a uczciwe, i przedniejsze mieszczany, i pobudzili prześladowanie na Pawła i na Barnabę, i wygnali je z granic swoich.
2.WUJEK.1923Lecz Żydowie poduszczyli niewiasty nabożne i uczciwe i przedniejsze miasta i wzbudzili prześladowanie na Pawła i Barnabasza i wyrzucili je z granic swych.
3.RAKOW.NTA Żydowie poduszczali nabożne niewiasty, i uczciwe, i przedniejsze onego miasta; i wzbudzili prześladowanie na Pawła i Barnabasza, i wyrzucili je z granic swych.
4.GDAŃSKA.1881A Żydowie poduszczali niewiasty nabożne i uczciwe, i przedniejsze w mieście; a wzbudzili prześladowanie przeciwko Pawłowi i przeciwko Barnabaszowi, i wygnali je z granic swoich.
5.GDAŃSKA.2017A Żydzi podburzali pobożne i poważane kobiety oraz znaczących obywateli miasta, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wypędzili ich ze swoich granic.
6.JACZEWSKIŻydzi, podburzywszy pobożniejsze i uczciwsze kobiety i znaczniejszych obywateli miasta, wzniecili nienawiść przeciwko Pawłowi i Barnabie i wypędzili ich ze swego kraju.
7.SZCZEPAŃSKIŻydzi wszelako podburzyli pobożnej wpływowe niewiasty, przedniejszych też z miasta, wzniecili prześladowanie przeciw Pawłowi i Barnabie i wyrzucili ich ze swoich siedzib.
8.DĄBR.WUL.1973Żydzi wszakże podburzyli pobożne i poważane niewiasty oraz przedniejszych w mieście i wzniecili prześladowanie przeciw Pawłowi i Barnabie. I wyrzucili ich z granic swoich.
9.DĄBR.GR.1961Żydzi wszakże podburzyli pobożne i poważne niewiasty oraz przedniejszych w mieście, wzniecili prześladowanie przeciw Pawłowi i Barnabie i wyrzucili ich z granic swoich.
10.TYSIĄCL.WYD5Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic.
11.BRYTYJKAŻydzi zaś podburzyli pobożne i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistości w mieście i wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabie prześladowanie, i wypędzili ich ze swego okręgu.
12.POZNAŃSKATymczasem Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety oraz wybitne osobistości w mieście, zaczęli prześladować Pawła i Barnabę, wyrzucając ich poza swoje granice.
13.WARSZ.PRASKALecz Żydzi, podburzając pobożne i cieszące się dużymi wpływami niewiasty oraz znaczniejszych obywateli, rozpętali nienawiść przeciwko Pawłowi i Barnabie i w końcu wyrzucili ich ze swoich okolic.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Żydzi zachęcili poważne, religijne kobiety oraz pierwszych obywateli miasta i wzbudzili prześladowanie Pawła, i Barnabasza; więc wyrzucili ich ze swych granic.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Żydzi podburzyli pobożne, wpływowe kobiety oraz ważniejsze osobistości w mieście i wywołali prześladowanie skierowane przeciwko Pawłowi i Barnabie. Tak doprowadzili do ich wypędzenia ze swoich granic.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Żydzi podburzyli pobożne i dostojne kobiety oraz znaczących obywateli miasta, i wzbudzili prześladowanie przeciwko Pawłowi i Barnabie, i wyrzucili ich ze swoich granic.