« DzA 13:50 Dzieje Apostolskie 13:51 DzA 13:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ci otrząsnąwszy proch nóg swych na nie, przyszli do Ikonia.
2.WUJEK.1923A oni otrząsnąwszy proch nóg na nie, przyszli do Ikonium.
3.RAKOW.NTA oni otrząsnąwszy proch z nóg swoich na nie, szli do Ikonium.
4.GDAŃSKA.1881A oni otrząsnąwszy proch z nóg swoich na nie, przyszli do Ikonii.
5.GDAŃSKA.2017A oni, strząsnąwszy na nich pył ze swoich nóg, przyszli do Ikonium.
6.JACZEWSKIApostołowie, otrząchnąwszy proch z nóg swoich, poszli do Ikonium,
7.SZCZEPAŃSKIA oni na nich strząsnęli proch z nóg i udali się do Ikonium.
8.DĄBR.WUL.1973A oni otrząsnąwszy na nich proch z nóg przybyli do Ikonium.
9.DĄBR.GR.1961A oni otrząsnąwszy na nich proch z nóg, przybyli do Ikonium.
10.TYSIĄCL.WYD5A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium.
11.BRYTYJKAA oni, otrząsnąwszy na nich proch z nóg swoich, poszli do Ikonium,
12.POZNAŃSKAWtedy, strząsając na nich proch ze swoich nóg, udali się do Ikonium,
13.WARSZ.PRASKAOtrząsnąwszy tedy pył z nóg przyszli do Ikonium.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś oni strząsnęli przeciwko nim pył ze swych nóg i przyszli do Ikonium.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOni natomiast strząsnęli proch z nóg na świadectwo przeciwko nim i udali się do Ikonium.
16.TOR.NOWE.PRZ.Oni natomiast, strząsnęli na nich proch ze swoich stóp i przybyli do Ikonium.