« Gal 1:10 List do Galatów 1:11 Gal 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oznajmuję lepak wam bracia iż Ewanielion zwiastowane odemnie, nie jest wedle człowieka.
2.WUJEK.1923Albowiem oznajmuję wam, bracia! iż Ewangelia, która jest przepowiadana odemnie, nie jest wedle człowieka.
3.RAKOW.NTA oznajmuję wam bracia, iż Ewanielia przepowiedana odemnie, nie jest wedle człowieka.
4.GDAŃSKA.1881A oznajmuję wam bracia! iż Ewangielija, która jest opowiadana ode mnie, nie jest według człowieka.
5.GDAŃSKA.2017A oznajmiam wam, bracia, że głoszona przeze mnie ewangelia nie jest według człowieka.
6.JACZEWSKIOświadczam tu wam, bracia, że nie od ludzi wziętą jest ta Ewangelia, którą wam ogłosiłem;
7.SYMONAlbowiem oznajmiam wam, bracia, że Ewangelja, którą ja opowiadam, nie jest nauką ludzką:
8.MARIAWICIAlbowiem oznajmiam wam, bracia, że ta Ewangelia, która jest opowiadana przeze mnie, nie jest według człowieka,
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia głoszona przeze mnie nie jest pochodzenia ludzkiego.
10.DĄBR.GR.1961Oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia głoszona przeze mnie nie jest pochodzenia ludzkiego.
11.TYSIĄCL.WYD5Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim.
12.BRYTYJKAA oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego;
13.POZNAŃSKAOświadczam wam, bracia, że ewangelia, którą głosiłem, nie pochodzi od człowieka.
14.WARSZ.PRASKAZapewniam was, bracia, że Ewangelia, którą głoszę, nie jest pochodzenia ludzkiego.
15.KALETAOznajmuję bowiem wam, bracia, Ewangelię, [która] jest_opowiadana ode mnie, że nie jest według człowieka.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale daję wam poznać, bracia, że Ewangelia, która przeze mnie została ogłoszona, nie jest według człowieka.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOznajmiam wam bowiem, bracia: Dobra nowina, którą wam głosiłem, nie jest owocem myśli ludzkiej.
18.TOR.PRZ.A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia przeze mnie ogłoszona, nie jest zgodna z myślą człowieka;