« Gal 1:12 List do Galatów 1:13 Gal 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo słyszeliście moje obchodzenie niekiedy w Judowstwie iż nad zamiar prześladowałem zbór Boży, i borzyłem ji.
2.WUJEK.1923Boście słyszeli o mojem obcowaniu niekiedy w Żydowstwie, iżem nad miarę prześladował kościół Boży i burzyłem go,
3.RAKOW.NTSłyszeliście bowiem moje obcowanie niekiedy w żydostwie, iżem nad miarę prześladował zbór Boży, i bórzyłem go;
4.GDAŃSKA.1881Boście słyszeli o mojem obcowaniu niekiedy w Żydostwie, żem nader prześladował zbór Boży i burzyłem go;
5.GDAŃSKA.2017Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w judaizmie, że ponad miarę prześladowałem kościół Boży i niszczyłem go;
6.JACZEWSKISłyszeliście o zachowaniu się mojem przez jakiś czas w Judaizmie; słyszeliście, że zbytnie prześladowałem kościół Boży i burzyłem go;
7.SYMONSłyszeliście wszak o mojem niegdyś sprawowaniu się w żydostwie: że bez litości prześladowałem Kościół Boży, i burzyłem go:
8.MARIAWICISłyszeliście bowiem o mojem postępowaniu niegdyś w Żydowstwie, żem nader prześladował Kościół Boży i burzyłem go,
9.DĄBR.WUL.1973Wszak słyszeliście, jak niegdyś postępowałem w judaizmie, że nad miarę prześladowałem Kościół Boży i burzyłem go.
10.DĄBR.GR.1961Wszak słyszeliście, jak niegdyś postępowałem w judaizmie, że nad miarę prześladowałem Kościół Boży i burzyłem go.
11.TYSIĄCL.WYD5Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć,
12.BRYTYJKASłyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go,
13.POZNAŃSKASłyszeliście bowiem o moim dawnym postępowaniu - kiedy byłem wyznawcą judaizmu - że zaciekle prześladowałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć,
14.WARSZ.PRASKASłyszeliście o moim postępowaniu, kiedy jeszcze byłem związany z judaizmem; o tym, z jaką gwałtownością prześladowałem Kościół Boży, starając się zniszczyć go;
15.KALETASłyszeliście bowiem [o] moim obcowaniu niekiedy w żydostwie, że w nadmiarze prześladowałem zbór Boży i burzyłem go;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ usłyszeliście o moim dawnym sposobie życia w judaizmie, że w nadmiarze prześladowałem zgromadzenie wybranych Boga oraz je niszczyłem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBo na pewno słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu w judaizmie. Wyjątkowo prześladowałem wtedy i niszczyłem Kościół.
18.TOR.PRZ.Bo usłyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu w judaizmie, że niezmiernie prześladowałem Kościół Boga i niszczyłem go;