« Gal 1:14 List do Galatów 1:15 Gal 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz gdy polubił Bóg który odłączył mię z żywota matki mojej, i wezwał przez łaskę swoję,
2.WUJEK.1923Lecz gdy się podobało temu, który mię odłączył z żywota matki mojéj i wezwał przez łaskę swoję,
3.RAKOW.NTA kiedy się upodobało Bogu, który mię był odłączył z żywota matki mojej, i wezwał z łaski swojej,
4.GDAŃSKA.1881Ale gdy się upodobało Bogu, który mię odłączył z żywota matki mojej, i powołał z łaski swojej,
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską;
6.JACZEWSKIaż wreszcie, gdy podobało się Bogu, który od czasu urodzenia się mego wybrał mnie dla siebie i powołał do łaski swojej,
7.SYMONLecz gdy się podobało temu, który mię przeznaczył z łona matki mojej, i wezwał przez łaskę swoją,
8.MARIAWICIAle gdy się podobało Temu, Który mię wybrał od żywota matki mojej i powołał przez łaskę Swoją,
9.DĄBR.WUL.1973Lecz gdy się podobało temu, który wybrał mię już w łonie matki mojej i wezwał przez łaskę swoją, aby objawił Syna swego we mnie
10.DĄBR.GR.1961Lecz skoro się podobało temu, który wybrał mnie już w łonie matki mojej i wezwał przez łaskę swoją, aby objawić Syna swego we mnie,
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją,
12.BRYTYJKAAle gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją,
13.POZNAŃSKAA kiedy Ten, który wybrał mnie w łonie matki i powołał dzięki swej łasce, raczył
14.WARSZ.PRASKALecz Bóg, powodowany swą dobrocią, znalazł we mnie upodobanie, nim się jeszcze narodziłem, i wezwał mnie, [bym Mu służył].
15.KALETAGdy jednak upodobało_się Bogu, [który] odłączył mnie z żywota matki mojej i powołał z łaski swojej,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz kiedy zechciał Bóg, który mnie przeznaczył od łona mojej matki i wezwał przez Jego łaskę,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył jeszcze w łonie mojej matki i powołał dzięki swojej łasce,
18.TOR.PRZ.Ale gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył już w łonie mojej matki i powołał przez swoją łaskę,