« Gal 1:4 List do Galatów 1:5 Gal 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jemuż sława na wieki wieków, amen.
2.WUJEK.1923Któremu jest chwała na wieki wieków. Amen.
3.RAKOW.NTKtóremu chwała na wieki wieków. Amen.
4.GDAŃSKA.1881Któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Któremu chwała na wieki wieków. Amen.
6.JACZEWSKITemu to Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
7.SYMONktóremu chwała na wieki wieków. Amen.
8.MARIAWICIKtóremu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
9.DĄBR.WUL.1973któremu chwała na wieki wieków. Amen.
10.DĄBR.GR.1961któremu chwała na wieki wieków. Amen.
11.TYSIĄCL.WYD5Jemu to chwała na wieki wieków! Amen.
12.BRYTYJKAKtóremu chwała na wieki wieków. Amen.
13.POZNAŃSKAJemu chwała na całą wieczność. Amen.
14.WARSZ.PRASKAJemu to chwała na wieki wieków! Amen.
15.KALETAKtóremu chwała na wieki wieków. Amen.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.któremu chwała na wieki wieków. Amen.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITktóremu niech będzie chwała na wieki. Amen.
18.TOR.PRZ.Jemu chwała na wieki wieków. Amen.