« Eze 23:19 Księga Ezechiela 23:20 Eze 23:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I szalała pożądliwością ku leżeniu z nimi, których ciała są jako ciała osiowe, a jako cieczenie końskie cieczenie ich.
2.GDAŃSKA.1881I pałała miłością przeciwko nierządnikom ich, których ciała są jako ciała osłów, a przyrodzenie ich jako przyrodzenie końskie.
3.GDAŃSKA.2017I pałała namiętnością do ich kochanków, których ciała są jak ciała osłów, a ich wytrysk jak wytrysk koni.
4.CYLKOWI pałała żądzą ku lubieżnikom jego, których ciało na wzór ciała osłów, a których wylew podobny do wylewu źrebców.
5.TYSIĄCL.WYD5I zapałała żądzą do swoich kochanków, którzy w sile swych członków i żądzy byli podobni do osłów i ogierów.
6.BRYTYJKAZapałała namiętnością do swoich zalotników, których członki były jak członki osłów, a wytrysk ich nasienia jak wytrysk ogierów.
7.POZNAŃSKARozmiłowała się w swych rozpustnikach, których ciało jest jak ciało osłów, a członek ich jak członek koni.
8.WARSZ.PRASKAI znowu zapłonęła żądzą do swoich kochanków, którzy wielkością swych członków i siłą pożądliwości byli podobni do osłów i ogierów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pałała żądzą do jego lubieżników, których ciało przypomina ciało osłów, a ich wytrysk jest podobny do wytrysku źrebców.
10.EIB.BIBLIA.2016Znów zapałała namiętnością do dawnych bawidamków z cielskiem jak u osłów, z siłą jak u ogierów.