« Eze 23:21 Księga Ezechiela 23:22 Eze 23:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż Oolibo! to mówi Pan Bóg: Oto Ja pobudzę wszystkie miłośniki twoje na cię, których się nasyciła dusza twoja, i zgromadzę je w okolicy.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż, o Aholibo! tak mówi panujący Pan: Oto ja pobudzę zalotników twoich przeciwko tobie, tych, od których odstąpiła dusza twoja, i przywiodę ich na cię zewsząd;
3.GDAŃSKA.2017Dlatego, Oholibo, tak mówi Pan BóG: Oto pobudzę przeciwko tobie twoich kochanków, tych, od których odwróciła się twoja dusza, i sprowadzę ich zewsząd przeciwko tobie;
4.CYLKOWPrzeto, Oholibo, rzecze tak Pan Wiekuisty: Oto pobudzę zalotników twoich przeciw tobie, tych od których odwróciła się dusza twoja z przesytem, i sprowadzę ich na cię zewsząd.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego, Oholibo, tak mówi Pan Bóg: Ja pobudzam przeciwko tobie twoich kochanków, tych, od których odwróciła się dusza twoja, i przyprowadzę ich zewsząd przeciw tobie:
6.BRYTYJKADlatego, Oholibo, tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja pobudzę przeciwko tobie twoich zalotników, od których się odwróciła twoja dusza z odrazą, i sprowadzę ich zewsząd przeciwko tobie:
7.POZNAŃSKADlatego, Oholibo, tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja pobudzę przeciw tobie twych kochanków, do których się zniechęciłaś, i zewsząd sprowadzę ich na ciebie.
8.WARSZ.PRASKAI dlatego, Oholibo – tak mówi Bóg i Pan – skieruję przeciwko tobie wszystkich twoich kochanków, od których się odwróciłaś, i naślę ich ze wszystkich stron na ciebie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, Oholibo, tak mówi Pan, WIEKUISTY: Oto pobudzę przeciw tobie twych zalotników i zewsząd ich na ciebie sprowadzę; tych, od których z przesytem odwróciła się twoja dusza.
10.EIB.BIBLIA.2016Dlatego, Oholibo, tak mówi Wszechmocny PAN: Otóż Ja pobudzę przeciw tobie twoich kochanków - tych, od których zdążyłaś już odwrócić się w swoich pragnieniach. Sprowadzę ich zewsząd na ciebie: