« Eze 23:22 Księga Ezechiela 23:23 Eze 23:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Syny Babilońskie i wszystkie Chaldejczyki, szlachtę i tyrany i książęta, wszystkie syny Assyryjskie, młodzieńce urodziwe, rotmistrze i urzędniki wszystkie, książęta książąt i sławne wsiadacze na konie.
2.GDAŃSKA.1881Synów Babilońskich, i wszystkich Chaldejczyków z Pekot, i z Soby, i z Kohy, i wszystkich synów Assyryjskich z nimi, młodzieńców udatnych, książąt i panów wszystkich, hetmanów i ludzi zacnych, wszystkich jeżdżących na koniach;
3.GDAŃSKA.2017Babilończyków, wszystkich Chaldejczyków, Pekod, Szoa, Koa, a z nimi wszystkich Asyryjczyków. Oni wszyscy to powabni młodzieńcy, dowódcy i rządcy, dostojnicy i zacni ludzie, wszyscy jeżdżący na koniach.
4.CYLKOWSynów Babelu i wszystkich Kasdejczyków, Pekod i Szoa i Koa, wszystkich synów Aszuru wraz z nimi, samych młodzianów nadobnych, namiestników i satrapów, trzeciaków i znamienitych, owych wszystkich - harcujących na rumakach,
5.TYSIĄCL.WYD5Babilończyków i wszystkich Chaldejczyków, tych z Pekod, Szoa i Koa, a z nimi wszystkich Asyryjczyków, młodzieńców powabnych, możnowładców i namiestników, wszystkich najdzielniejszych wojowników, sławnych mężów gotowych dosiąść konia.
6.BRYTYJKABabilończyków i wszystkich Chaldejczyków – z Pekod, Szoa i Koa, a z nimi wszystkich Asyryjczyków, urodziwych młodzianów, namiestników i wszystkich dostojników, rycerzy, którzy do ciebie przychodzili, z których wszyscy dosiadają rumaków,
7.POZNAŃSKASynów Babilonu i wszystkich Chaldejczyków, Pekod, Szoa i Koa, a z nimi wszystkich Asyryjczyków, przystojnych młodzieńców, namiestników, wszystkich dowódców, giermków, dostojników, wszystkich jeżdżących na koniach.
8.WARSZ.PRASKAZjawią się więc tu wkrótce synowie Babilonu i Chaldejczycy, ci z Pekod, z Szoa i Koa; ponadto wszyscy Asyryjczycy, budzący tak wielkie pożądanie, możnowładcy i rzemieślnicy, bohaterowie wojenni, i wojownicy na rumakach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synów Babelu i wszystkich Kasdejczyków, z Pekod, Szoa i Koa; a wraz z nimi wszystkich synów Aszuru, samych nadobnych młodzieńców, namiestników oraz satrapów, trzeciaków i znamienitych, tych wszystkich harcujących na rumakach.
10.EIB.BIBLIA.2016młodych z Babilonu i wszystkich Chaldejczyków - z Pekod, z Szoa i Koa - a z nimi wszystkich młodych z Asyrii, pociągających i młodych, ważnych, na stanowiskach, wszystkich wodzów i bohaterów, dosiadających rumaków.