« Eze 23:23 Księga Ezechiela 23:24 Eze 23:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przyjdą na cię gotowi z wozy i z kołami, mnóstwo narodów, pancerzem i tarczą i przyłbicą uzbroją się na cię zewsząd, i dam przed nie sąd, a będą cię sądzić sądami swymi.
2.GDAŃSKA.1881I przyjadą przeciwko tobie na wozach żelaznych, i na rydwanach, i na karach, a to z zgrają narodów, z tarczami, i z pancerzami, i z przyłbicami, położą się przeciwko tobie zewsząd; i dam im prawo, aby cię sądzili według praw swoich.
3.GDAŃSKA.2017I wyruszą przeciwko tobie na rydwanach, na wozach żelaznych, na furmankach i z gromadą narodów. Zewsząd rozłożą się przeciwko tobie z puklerzami, tarczami i hełmami. I dam im prawo, aby cię sądzili według swoich praw.
4.CYLKOWI przyciągną przeciw tobie z gromadą wozów i kół i zbiorowiskiem plemion; z puklerzami i tarczami i w hełmach ustawią się przeciw tobie wokoło, i poruczę im sąd, i sądzić cię będą według sądów swoich.
5.TYSIĄCL.WYD5Przybędą do ciebie od północy na wozach żelaznych i rydwanach w niezliczonym tłumie. Zewsząd podniosą przeciwko tobie tarczę, puklerz i hełm. Przedłożę im sprawę, aby wydali na ciebie wyrok według swoich sądów.
6.BRYTYJKAI przyjdą do ciebie z gromadą rydwanów i wozów, i z masą wojska; i ustawią zewsząd przeciwko tobie tarczę i puklerz, i hełm. Oddam im sąd, aby osądzili cię według swoich praw.
7.POZNAŃSKARuszą przeciw tobie konie, rydwany, wozy wraz z gromadą ludów z puklerzami, tarczami i szyszakami. Rozłożą się obozem przeciw tobie wokoło. Pozostawię im sprawę wyroku i będą cię sądzili według swoich praw.
8.WARSZ.PRASKAPrzybędą ich całe tłumy, z końmi i rydwanami, armia złożona z bardzo wielu narodów. Uzbrojeni będą w tarcze, szyszaki, przyłbice, otoczą cię ze wszystkich stron. Wtedy Ja im wyłożę całą sprawę, żeby mogli cię osądzić według swojego prawa.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyciągną przeciwko tobie z gromadą wozów, broni i zbiorowiskiem plemion; wokół ustawią się przeciw tobie z puklerzami, tarczami i w hełmach. Powierzę im sąd, zatem będą cię sądzić według swoich sądów.
10.EIB.BIBLIA.2016Zaturkocą koła ich rydwanów, zjawią się z wojskami różnych ludów i zafalują przeciw tobie ich tarcze, puklerze i hełmy. Wydam cię im na sąd! Osądzą cię według swych praw.