« Eze 23:33 Księga Ezechiela 23:34 Eze 23:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będziesz go piła a wypijesz go aż do drożdży i skorupy jego pożresz i piersi swoje podrzesz; bo Ja mówiłem, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881I wypijesz go i wysączysz, potem go pokruszysz, a piersi swe poobrywasz; bom Ja rzekł, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017Wypijesz go i wychylisz do dna, potem go rozbijesz na kawałki, a swoje piersi poobrywasz. Ja bowiem to powiedziałem, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWI wychylisz go i wysączysz, a skorupy jego pogryziesz i piersi swe rozszarpiesz. Albowiem ja to wyrzekłem, rzecze Pan Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Wypijesz go aż do dna i jeszcze w kawałki rozbijesz, i piersi swoje rozdrapiesz, bo Ja powiedziałem - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAZ niego będziesz piła i wychylisz go do dna, wylizywać będziesz jeszcze jego skorupy i zranisz nimi swoje piersi; bo Ja to powiedziałem - mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKAAle wypijesz go i wychylisz do dna. Jego skorupy zgryziesz i piersi swe [nimi] poranisz. Bo Ja powiedziałem - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKATy musisz go też wypić do dna, do ostatniej kropli, a kielich rozbijesz na kawałki i poranisz nimi swoje piersi. Wszystko to bowiem już zapowiedziałem - taki jest wyrok Boga i Pana.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wychylisz go i wysączysz; pogryziesz jego skorupy, a swoje piersi rozszarpiesz. Bowiem Ja to wypowiedziałem – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016Wychylisz go do dna - co do kropli, a potem wyliżesz skorupy i pokaleczysz sobie piersi, gdyż Ja tak postanowiłem - oświadcza Wszechmocny PAN.