« Eze 23:38 Księga Ezechiela 23:39 Eze 23:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ofiarowawszy syny swe bałwanom swym, i wszedłszy do świątnice mojéj onego dnia, aby ją zmazały: téż to czyniły w pośrodku domu mego.
2.GDAŃSKA.1881Bo gdy ofiarowały synów swych plugawym bałwanom swoich, wchodziły do świątnicy mojej onegoż dnia, aby ją zmazały; oto takci czyniły w pośrodku domu mego.
3.GDAŃSKA.2017Gdy bowiem zabiły swoje dzieci dla swoich bożków, wchodziły do mojej świątyni w tym samym dniu, aby ją zbezcześcić; oto tak czyniły wewnątrz mego domu.
4.CYLKOWA zarznąwszy synów owych bożyszczom swoim, przybyły do świątyni mojej tegoż samego dnia, aby ją znieważyć; oto tak czyniły we wnętrzu świątyni Mojej!
5.TYSIĄCL.WYD5Bo gdy ofiarowały swych synów bożkom, to jeszcze tego samego dnia wstępowały do świątyni, bezczeszcząc ją. Oto jak postępowały w obrębie mego domu.
6.BRYTYJKAZarzynały swoje dzieci w ofierze dla swoich bałwanów, a tego samego dnia przychodziły do mojej świątyni, kalając ją, i tak oto postępowały w moim przybytku.
7.POZNAŃSKAGdy zamordowały swych synów dla swoich bożków, w owym dniu weszły do mego sanktuarium, aby je zbezcześcić: tak oto uczyniły wewnątrz mojej Świątyni.
8.WARSZ.PRASKAKiedy bowiem swoich własnych synów składały bożkom w ofierze, wtedy też, tego samego dnia, przyszły do mojego przybytku i zbezcześciły go. Tak znieważały mój dom.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo gdy zarżnęły tych synów dla swoich bożyszcz, tego samego dnia przybyły do Mej Świątyni, by ją znieważyć; tak oto robiły we wnętrzu Mojej Świątyni!
10.EIB.BIBLIA.2016A gdy na ofiarę swym bożkom zabijały swoich synów, to tego samego dnia przychodziły do mojej świątyni po to, by ją skalać - tak właśnie postępowały w moim przybytku!