« Eze 23:46 Księga Ezechiela 23:47 Eze 23:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A niech będą ukamionowane kamieńmi narodów, a niech będą przebite mieczmi ich, syny i córki ich pobiją, a domy ich ogniem spalą.
2.GDAŃSKA.1881I ukamionuje je ono zgromadzenie kamieniem, i rozsieką je mieczami swemi, synów ich i córki ich pobiją, a domy ich ogniem spalą.
3.GDAŃSKA.2017I ta gromada ukamienuje je, i rozsiecze swymi mieczami, zabije ich synów i córki, a ich domy spali ogniem.
4.CYLKOWI obrzuci je kamieniami ta czerń, i rozsiecze je mieczami swoimi, synów i córki ich wymordują, a domy ich ogniem spalą.
5.TYSIĄCL.WYD5a zgromadzenie to ukamienuje je, posieka na kawałki mieczami, wybije ich synów i córki, a domy ich spali.
6.BRYTYJKAZgromadzenie ludu niech je ukamienuje i poćwiartuje swoimi mieczami; niech zabiją ich synów i córki, a ich domy spalą.
7.POZNAŃSKAZgromadzenie obrzuci je kamieniami i rozsiekają je mieczami. Wymordują ich synów i córki, a domy ich ogniem spalą.
8.WARSZ.PRASKAZgromadzeni ukamienują je potem i mieczami poćwiartują ich ciała. Pozabija się też ich synów i córki, a domy ich zostaną spalone.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś to zgromadzenie obrzuci je kamieniami i rozsiecze je swoimi mieczami; wymordują ich synów i córki, a domy ich spalą ogniem.
10.EIB.BIBLIA.2016Niech zgromadzenie ukamienuje je i posieka mieczami. Niech wybiją im synów i córki, a ich domy niech puszczą z dymem.