« Eze 23:8 Księga Ezechiela 23:9 Eze 23:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóżem ją wydał w ręce miłośników jéj, w ręce synów Assur, na których wszeteczeństwo szalała.
2.GDAŃSKA.1881Dlatego podałem ją w rękę zalotników jej, w rękę synów Assyryjskich, za którymi miłością pałała.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce Asyryjczyków, do których pałała namiętnością.
4.CYLKOWTo też wydałem ją w moc zalotników jej, w moc synów Aszuru, ku którym żądzą pałała.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce Asyryjczyków, do których pałała miłością.
6.BRYTYJKADlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce Asyryjczyków, do których zapałała namiętnością.
7.POZNAŃSKADlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce synów Asyrii, w których się rozmiłowała.
8.WARSZ.PRASKADlatego wydałem ją w ręce tych kochanków i pod władzę owych Asyryjczyków, których tak pożądała.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego wydałem ją w moc jej zalotników; w moc synów Aszuru, ku którym pałała żądzą.
10.EIB.BIBLIA.2016Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce młodych z Asyrii, których niegdyś tak namiętnie pragnęła.