« Hiob 42:14 Księga Hioba 42:15 Hiob 42:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nie nalazły się niewiasty tak piękne, jako córki Jobowe, we wszystkiéj ziemi: i dał im ojciec ich dziedzictwo między bracią ich.
2.GDAŃSKA.1881A nie znajdowały się niewiasty tak piękne, jako córki Ijobowe, we wszystkiej onej ziemi; i dał im ojciec ich dziedzictwo między braćmi ich.
3.GDAŃSKA.2017W całej ziemi nie można było znaleźć kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Ich ojciec dał im dziedzictwo wśród ich braci.
4.CYLKOWA nie znaleziono kobiet równie pięknych jak córki Ijoba w całym onym kraju; i dał im ojciec ich dziedzictwo między ich braćmi.
5.KRUSZYŃSKIW całym kraju nie było kobiet tak pięknych, jak córki Joba; dał im też ojciec ich dział wpośród ich braci.
6.TYSIĄCL.WYD5Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi.
7.BRYTYJKAW całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak córki Joba. I dał im ojciec ich dział dziedziczny wśród ich braci.
8.POZNAŃSKAW całym kraju nie było kobiet równie pięknych jak córki Joba. Ojciec ich przekazał im część dziedzictwa, na równi z ich braćmi.
9.WARSZ.PRASKANie było w całym kraju kobiet piękniejszych od córek Hioba. Otrzymały one dziedzictwo razem ze swoimi braćmi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nie znaleziono w całym owym kraju kobiet równie pięknych jak córki Ijoba; a ich ojciec dał im dziedzictwo między ich braćmi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKobiet tak pięknych jak córki Joba nie było w całym kraju. Ojciec wyznaczył im też własność dziedziczną pomiędzy ich braćmi.