« Hiob 42:15 Księga Hioba 42:16 Hiob 42:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(42:16a) A Job żył potem sto i czterdzieści lat i widział syny swe i syny synów swoich aż do czwartego pokolenia,
2.GDAŃSKA.1881Potem Ijob żył sto i czterdzieści lat, i oglądał synów swych, i synów synów swoich, aż do czwartego pokolenia.
3.GDAŃSKA.2017Potem Hiob żył jeszcze sto czterdzieści lat i oglądał swoich synów i synów swoich synów aż do czwartego pokolenia.
4.CYLKOWI żył jeszcze Ijob potem sto czterdzieści lat i oglądał dzieci swoje, i dzieci dzieci swych, aż do czwartego pokolenia,
5.KRUSZYŃSKIJob żył po tym sto czterdzieści lat i oglądał synów swoich i wnuków swoich aż do czwartego pokolenia.
6.TYSIĄCL.WYD5I żył jeszcze Hiob sto czterdzieści lat, i widział swych synów i wnuków - cztery pokolenia.
7.BRYTYJKAPotem żył Job jeszcze sto czterdzieści lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia.
8.POZNAŃSKAPotem żył Job jeszcze sto czterdzieści lat i oglądał swoich synów i wnuków aż do czwartego pokolenia.
9.WARSZ.PRASKAPo tym wszystkim Hiob żył jeszcze sto czterdzieści lat i własnymi oczyma oglądał swoje dzieci, wnuki i prawnuki aż do czwartego pokolenia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Ijob żył jeszcze potem sto czterdzieści lat, więc oglądał swoje dzieci, i dzieci swoich dzieci, aż do czwartego pokolenia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tym, co się stało, Job żył jeszcze sto czterdzieści lat. Oglądał swoich synów i wnuki - aż do czwartego pokolenia.