« Hiob 42:1 Księga Hioba 42:2 Hiob 42:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wiem, iż wszystko możesz, a nie jest ci żadna myśl tajna.
2.GDAŃSKA.1881Wiem, że wszystko możesz, i nie może być zahamowany zamysł twój.
3.GDAŃSKA.2017Wiem, że ty wszystko możesz i że żaden twój zamysł nie może być powstrzymany.
4.CYLKOWUznaję, że możesz wszystko, i że nie niedościgły dla Ciebie żaden zamysł.
5.KRUSZYŃSKIJa wiem, że ty wszystko możesz, i że dla ciebie żaden pomysł nie jest trudny.
6.TYSIĄCL.WYD5Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić.
7.BRYTYJKAWiem, że Ty możesz wszystkoi że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.
8.POZNAŃSKAWiem, że Ty wszystko możesz, i że każdy zamiar możesz przeprowadzić.
9.WARSZ.PRASKAJa wiem, że Ty wszystko możesz, co tylko postanowisz, to cynisz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uznaję, że możesz wszystko i że nie jest dla ciebie niedościgłym każdy zamysł.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie zbyt trudny.