« Hiob 42:3 Księga Hioba 42:4 Hiob 42:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchaj, i ja będę mówił: spytam cię, a odpowiedz mi.
2.GDAŃSKA.1881Wysłuchajże, proszę, gdybym mówił; a gdy się będę pytał, oznajmijże mi.
3.GDAŃSKA.2017Wysłuchaj, proszę, a będę mówił; będę cię pytał, a ty mnie pouczysz.
4.CYLKOWO racz wysłuchać, abym mówić mógł, zapytam się Ciebie, a Ty mnie oświeć.
5.KRUSZYŃSKI"Słuchaj - proszę - ja chcę mówić, będę cię pytał, odpowiedz mi".
6.TYSIĄCL.WYD5Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić! Chcę spytać. Racz odpowiedzieć!
7.BRYTYJKASłuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć!
8.POZNAŃSKAWysłuchaj mnie, pozwól mi mówić, pragnę zapytać, zechciej mi odpowiedzieć.
9.WARSZ.PRASKAPosłuchaj mnie więc, pozwól mi coś powiedzieć! Chcę Cię o coś zapytać. Pragnę byś mnie pouczył.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O, racz wysłuchać, abym mógł mówić; zapytam Cię, a Ty mnie oświeć.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedziałeś: Posłuchaj, proszę, a Ja będę mówił, będę cię pytał, a ty Mnie pouczysz.