« Hiob 42:5 Księga Hioba 42:6 Hiob 42:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż sam siebie winuję i czynię pokutę w perzu i w popiele.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż żałuję i pokutuję w prochu i w popiele.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego żałuję i pokutuję w prochu i popiele.
4.CYLKOWPrzeto odwołuję i pokutuję w pyle i w prochu.
5.KRUSZYŃSKIDlatego oskarżam się i pokutuję na piasku i popiele.
6.TYSIĄCL.WYD5dlatego odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele.
7.BRYTYJKAPrzeto odwołuję moje słowai kajam się w prochu i popiele.
8.POZNAŃSKADlatego sam siebie obwiniam i pokutę czynię w prochu i popiele.
9.WARSZ.PRASKAOdwołuję tedy wszystko, co powiedziałem, w proch się kajam, w popiele.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego odwołuję co powiedziałem; pokutuję w pyle i prochu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego wycofuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele.