« Hiob 42:8 Księga Hioba 42:9 Hiob 42:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Poszli tedy Eliphaz Themanitczyk i Baldad Suhitczyk i Sophar Naamathczyk i uczynili, jako był Pan do nich mówił, i przyjął Pan oblicze Jobowe.
2.GDAŃSKA.1881A tak odeszli Elifas Temańczyk, i Bildad Suhitczyk, i Sofar Naanatczyk, i uczynili, jako im rozkazał Pan; i przyjął Pan oblicze Ijobowe.
3.GDAŃSKA.2017Poszli więc Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy i uczynili, jak PAN im rozkazał. PAN także przyjął Hioba.
4.CYLKOWPoszli tedy Elifaz z Themanu, i Bildad z Szuach, i Coar z Naamy, i uczynili jako im powiedział Wiekuisty; i uwzględnił Wiekuisty oblicze Ijoba.
5.KRUSZYŃSKIElifaz z Teman, Bildad ze Szuah i Cofar z Naama poszli i uczynili, jako Bóg im powiedział; i Bóg miał wzgląd na modlitwę Joba.
6.TYSIĄCL.WYD5Poszli więc, Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy. Uczynili, jak mówił im Pan, a Pan miał wzgląd na Hioba.
7.BRYTYJKAI poszli Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naama i uczynili to, co im polecił Pan. A Pan wysłuchał Joba.
8.POZNAŃSKAPoszli więc: Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Cofar z Naama i uczynili tak, jak Jahwe im powiedział. Jahwe zaś miał wzgląd na [modlitwę] Joba.
9.WARSZ.PRASKAPoszli tedy Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach oraz Sofar z Naamy i uczynili to wszystko, co im powiedział Pan. Pan zaś miał wzgląd na Hioba.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Elifaz z Themanu, Bildat z Szuach i Coar z Naamy poszli i uczynili jak im powiedział WIEKUISTY; a WIEKUISTY uwzględnił oblicze Ijoba.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITElifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naama postąpili zatem tak, jak im polecił PAN. A PAN wysłuchał modlitwy Joba.