« Psal 114:7 Księga Psalmów 114:8 Psal 115:1 » 

1.WUJEK.1923Który obrócił opokę w wodne jeziora, a skałę w źródła wodne.
2.GDAŃSKA.1881Który obraca opokę w jezioro wód, a krzemień w źródło wód.
3.GDAŃSKA.2017Który zamienia skałę w jezioro, a krzemień w źródło wód.
4.GÖTZE.1937Który zamienił skałę w staw, a skałę krzemienną w źródło wód!
5.CYLKOWKtóry przemienia skałę w jezioro, krzemień w źródło wód.
6.KRUSZYŃSKIKtóry obraca skałę w jezioro - krzemień w źródło wód.
7.ASZKENAZY Który opokę obraca w jezioro wód, skałę krzemienną w wód źródło.
8.SZERUDAOn zmienia opokę w jezioro, krzemień w krynicę wód.
9.TYSIĄCL.WYD1(113A:8) który zmienia opokę w wodne stawy, a skałę w krynicę wody.
10.TYSIĄCL.WYD5który zmienia opokę w oazę, a skałę w krynicę wody.
11.BRYTYJKAOn zmienia skałę w jezioro, Krzemień w źródła wód.
12.POZNAŃSKAktóry zmienia opokę w jezioro wód i twardy kamień w źródło wodne.
13.WARSZ.PRASKAktóry skałę zamienia w krainę pełną wody, a zwały kamieni - w tryskające źródła.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który przemienia skałę w jezioro, a krzemień w źródło wód.
15.EIB.BIBLIA.2016On zmienia skałę w jezioro, Krzemień - w źródło wody.