« 1Sam 29:5 1 Księga Samuela 29:6 1Sam 29:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy wezwaw Achys Dawida rzecze k niemu: „Żyw jest Pan, iżeś ty prawy a dobry przede mną, a wyjechanie twe a wjechanie se mną jest na twirdze, a nie nalazłem do ciebie nics złego ode dnia tego, ktoregoś ku mnie przyszedł aż do tego to dnia, ale książętom się nie lubisz.
2.WUJEK.1923A tak wezwał Achis Dawida i rzekł mu: Żywie Pan, żeś ty prawy i dobry w oczach moich, i wyjście twoje i wejście twe zemną jest w obozie: i nie nalazłem nic złego w tobie odednia, któregoś przyszedł do mnie, aż do dnia tego: ale książętom się nie podobasz.
3.GDAŃSKA.1881A tak wezwał Achis Dawida, i rzekł mu: Jako żywy Pan, żeś ty szczery i dobry jest w oczach moich, a podoba mi się wyjście twoje, i wejście twoje ze mną do obozu, bom nie znalazł w tobie nic złego ode dnia, któregoś przyszedł do mnie, aż do dnia te go; tylko w oczach książąt nie masz łaski.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Akisz wezwał Dawida i powiedział mu: Jak żyje PAN, jesteś prawy, a twoje wychodzenie ze mną z obozu i wchodzenie do niego było dobre w moich oczach. Nie znalazłem bowiem w tobie nic złego od dnia, kiedy przybyłeś do mnie, aż do dziś. Nie podobasz się jednak książętom.
5.CYLKOWWezwał tedy Achisz Dawida i rzekł do niego: Żyw Wiekuisty! jesteś uczciwym, a pragnąłbym, abyś występował i wracał ze mną w obozie, nie znalazłem bowiem nic złego w tobie od dnia przyjścia twego do mnie, aż po dzień dzisiejszy - ale oczom książąt nie podobasz się.
6.KRUSZYŃSKITedy Akhisz przywołał Dawida i rzekł do niego: "Jak żywie Jahwe, ty jesteś prawym i pragnąłbym, abyś wychodził i wchodził ze mną do obozu, bo nie zauważyłem w tobie nic złego od czasu, gdyś do mnie przybył, aż do tego dnia; lecz w oczach książąt nie masz uznania.
7.TYSIĄCL.WYD5Akisz wezwał Dawida i rzekł do niego: Na życie Pana: jesteś uczciwy i byłbym rad, gdybyś wystąpił i [zbrojnie] wyruszył ze mną w pole. Przecież nie zauważyłem w tobie nic złego od dnia twego przybycia do mnie aż do dziś. Nie podobasz się jednak władcom.
8.BRYTYJKAAkisz przywołał tedy Dawida i rzekł do niego: Jako żyje Pan, żeś prawy i cieszyłbym się, gdybyś mógł odbywać wyprawy wojenne ze mną, gdyż nie mam ci nic do zarzucenia, odkąd do mnie przyszedłeś, aż do dnia dzisiejszego; lecz książętom się nie podobasz.
9.POZNAŃSKAPrzywołał więc Akisz Dawida i powiedział mu: - Na Jahwe żywego! Jesteś prawy i byłbym rad, gdybyś ze mną wyruszał i powracał do obozu, bo nie znalazłem w tobie nic złego od czasu, kiedyś przybył do mnie, do dnia dzisiejszego. Lecz nie podobasz się wodzom.
10.WARSZ.PRASKAAkisz przywołał Dawida i powiedział do niego: Na życie Jahwe, ty jesteś naprawdę prawym człowiekiem! Patrzę życzliwym okiem na wszystkie twoje poczynania w obozie, bo od czasu twojego przyjścia do nas aż po dzień dzisiejszy nie znalazłem w tobie nic godnego nagany. Nie podobasz się jednak starszyźnie narodu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Achisz wezwał Dawida oraz do niego powiedział: Żywym jest WIEKUISTY! Jesteś uczciwym, więc pragnąłbym, abyś ze mną występował w obozie i wracał, bo nie znalazłem w tobie nic złego, od dnia przyjścia do mnie – aż po dzisiejszy dzień. Ale nie podobasz się oczom książąt!
12.EIB.BIBLIA.2016Wówczas Akisz przywołał Dawida i powiedział: Jak żyje PAN, jesteś prawym człowiekiem. To, że wyruszyłeś wraz ze mną w obozie, uważam za słuszne, bo od dnia, gdy przeszedłeś na moją stronę, nie mam ci nic do zarzucenia. Nie podobasz się jednak naszym rządcom.