« Jer 28:10 Księga Jeremiasza 28:11 Jer 28:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Hananiasz przed oczyma wszystkiego ludu, mówiąc: To mówi Pan: Tak złamię jarzmo Nabuchodonozora, króla Babilońskiego, po dwu lat z szyje wszech narodów. I poszedł Jeremiasz prorok w drogę swą.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Hananijasz przed oczyma wszystkiego ludu, mówiąc: Tak mówi Pan: Tak połamię jarzmo Nabuchodonozora, króla Babilońskiego, po dwóch latach z szyi wszystkich narodów. I poszedł Jeremijasz prorok w drogę swoję.
3.GDAŃSKA.2017I Chananiasz powiedział wobec całego ludu: Tak mówi PAN: Tak złamię jarzmo Nabuchodonozora, króla Babilonu, znad szyi wszystkich narodów w ciągu dwóch lat. I prorok Jeremiasz poszedł swoją drogą.
4.CYLKOWI rzekł Chananja w oczach całego ludu, w te słowa: Tak rzecze Wiekuisty: W ten sposób skruszę jarzmo Nebukadnecara, króla Babelu, po dwóch latach z szyi wszystkich narodów! Na to odszedł Jeremjasz, prorok, drogą swoją.
5.KRUSZYŃSKII rzekł Hananjasz wobec całego narodu, mówiąc: Tak rzecze Bóg: Upłyną jeszcze dwa lata, a tak złamię jarzmo Nebukadneccara, króla babilońskiego, z karku wszystkich narodów. I odszedł prorok Jeremjasz drogą swoją.
6.TYSIĄCL.WYD1I rzekł Chananiasz w obecności wszystkiego ludu: «Tak mówi Jahwe: Podobnie za dwa lata złamię jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, [zdejmując] z szyi wszystkich narodów». I odszedł prorok Jeremiasz swoją drogą.
7.TYSIĄCL.WYD5I powiedział Chananiasz wobec całego ludu: Tak mówi Pan: Tak samo skruszę jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, na karku wszystkich narodów w ciągu dwóch lat. I odszedł prorok Jeremiasz swoją drogą.
8.BRYTYJKAI rzekł Chananiasz wobec całego ludu: Tak mówi Pan: Tak złamię jarzmo Nebukadnesara, króla babilońskiego, w przeciągu dwóch lat z karku wszystkich narodów. I odszedł Jeremiasz swoją drogą.
9.POZNAŃSKAI rzekł Chananiasz wobec całego ludu: - Tak mówi Jahwe: Tak też w ciągu dwóch lat złamię jarzmo Nebukadnezara, króla babilońskiego, [zrzucając je] z karku wszystkich narodów. A prorok Jeremiasz odszedł swoją drogą.
10.WARSZ.PRASKAI w obecności całego ludu, tak powiedział Chananiasz: Oto, co mówi Pan: W ten sposób za dwa lata skruszę jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i zdejmę je z karków wszystkich narodów. Wtedy odszedł prorok Jeremiasz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Chanania powiedział na oczach całego ludu te słowa: Tak mówi WIEKUISTY: W ten sposób, po dwóch latach, skruszę z szyi wszystkich narodów jarzmo Nabukadrecara, króla Babelu! Na to prorok Jeremjasz odszedł swoją drogą.
12.EIB.BIBLIA.2016Tak mówi PAN - powiedział przy wszystkich - podobnie, w ciągu dwóch lat, złamię jarzmo Nebukadnesara, króla Babilonu, i zdejmę je z karku wszystkich narodów. Na te słowa prorok Jeremiasz odszedł. Udał się w swoją stronę.