« Mar 13:9 Ewangelia Marka 13:10 Mar 13:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz do wszytkich narodów potrzeba pierwej rozsławić Ewanielion.
2.WUJEK.1923A potrzeba, aby najprzód u wszystkich narodów była opowiadana Ewangelia.
3.RAKOW.NTA u wszytkich narodów potrzeba aby naprzód była obwoływana Ewanielia.
4.GDAŃSKA.1881Ale u wszystkich narodów musi być przedtem kazana Ewangielija.
5.GDAŃSKA.2017A ewangelia musi być najpierw głoszona wszystkim narodom.
6.SZCZEPAŃSKIWpierw atoli trzeba, aby Ewangelię głoszono wszystkim narodom.
7.GRZYM1936Ale najpierw ewangelja musi być głoszona po wszystkich narodach.
8.DĄBR.WUL.1973A potrzeba, aby pierwej wszystkim narodom głoszona była Ewangelia.
9.TYSIĄCL.WYD5Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom.
10.BRYTYJKALecz najpierw musi być zwiastowana ewangelia wszystkim narodom.
11.POZNAŃSKANajpierw jednak musi być głoszona ewangelia wszystkim narodom.
12.WARSZ.PRASKAPrzedtem jednak musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale najpierw musi być głoszona Dobra Nowina u wszystkich narodów.
14.EIB.BIBLIA.2016Najpierw jednak wszystkim narodom musi być głoszona dobra nowina.
15.TOR.NOWE.PRZ.Trzeba, aby najpierw wszystkim narodom została ogłoszona Ewangelia.