« Mar 13:12 Ewangelia Marka 13:13 Mar 13:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I będziecie u wszech mierzieni dla imienia mego, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zachowan.
2.WUJEK.1923I będziecie u wszystkich w nienawiści dla imienia mego. Lecz kto dotrwa do końca, ten będzie zbawion.
3.RAKOW.NTI będziecie znienawidzeni od wszytkich dla imienia mego; Lecz ktoby wytrwał do końca, ten będzie zbawion.
4.GDAŃSKA.1881A będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawion.
5.GDAŃSKA.2017I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony.
6.SZCZEPAŃSKII znienawidzą was wszyscy dla Imienia mego; wszakże, kto wytrwa do końca, ten zbawion będzie.
7.GRZYM1936Wszyscy was znienawidzą dla mnie. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawiony będzie.
8.DĄBR.WUL.1973I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. A kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony.
9.TYSIĄCL.WYD5I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
10.BRYTYJKAI będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.
11.POZNAŃSKAI będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
12.WARSZ.PRASKAZ powodu mojego imienia będziecie znienawidzeni przez wszystkich. A kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będziecie nienawidzeni przez wszystkich z powodu mego Imienia; ale kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony.
14.EIB.BIBLIA.2016Będziecie też w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony.
15.TOR.NOWE.PRZ.I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia; ale kto wytrwa do końca, ten zostanie zbawiony.