« Mar 13:15 Ewangelia Marka 13:16 Mar 13:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A kto będzie na polu, niech się nie wraca nazad wziąć szatę swoję.
2.WUJEK.1923A który będzie na polu, niech się nie wraca nazad, brać suknie swojéj.
3.RAKOW.NTA na roli będący, niech się nie wraca na zad, brać szaty swojej.
4.GDAŃSKA.1881A kto będzie na roli, niech się nie wraca nazad, aby wziął szatę swoję.
5.GDAŃSKA.2017Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swoją szatę.
6.SZCZEPAŃSKIA kto {jest} na polu, niech się wstecz nie wraca, by zabrać płaszcz swój.
7.GRZYM1936a kto jest na polu, niech nie wraca po ubranie.
8.DĄBR.WUL.1973a kto jest na roli, niechaj nie wraca, aby zabrać płaszcz swój.
9.TYSIĄCL.WYD5A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.
10.BRYTYJKAA kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.
11.POZNAŃSKAA kto na polu, niech nie wraca po swoje okrycie.
12.WARSZ.PRASKATen zaś, kto będzie na polu, niech nie wraca do domu, żeby zabrać ubranie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kto będzie na roli, niech nie zawraca do tyłu, aby zabrać swój płaszcz.
14.EIB.BIBLIA.2016Kto na roli, niech nie wraca po swój płaszcz.
15.TOR.NOWE.PRZ.A kto będzie na polu, niech nie zawraca, aby wziąć swój płaszcz.