« Mar 13:19 Ewangelia Marka 13:20 Mar 13:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśliby nie ukrócił pan dni onych, nie byłoby zachowane żadne ciało, ale dla wybranych które obrał, ukrócił dni.
2.WUJEK.1923I by był nie ukrócił Pan dni, żadneby ciało nie było zachowane, ale dla wybranych, które wybrał, ukrócił dni.
3.RAKOW.NTA jeśliby Pan nie ukrócił onych dni, nie byłoby zachowane żadne ciało; Ale dla wybranych które wybrał, ukrócił dni onych.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby Pan nie skrócił dni onych, nie byłoby żadne ciało zbawione; lecz dla wybranych, które wybrał, skrócił dni onych.
5.GDAŃSKA.2017A gdyby Pan nie skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby zbawione. Lecz ze względu na wybranych, których sobie obrał, skrócił te dni.
6.SZCZEPAŃSKII gdyby Pan nie skrócił dni <owych>, żaden człowiek nie mógłby się zbawić. Ale przez wzgląd na wybranych, których wybrał, skrócił On dni <owe>.
7.GRZYM1936I gdyby Pan nie skrócił tych dni, żadneby się ciało nie ostało; ale dla wybranych swoich będą dni te skrócone.
8.DĄBR.WUL.1973A jeśliby Pan nie skrócił onych dni, nikt nie byłby ocalony, lecz dla wybranych, których wybrał, skrócił dni one.
9.TYSIĄCL.WYD5I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skrócił te dni ze względu na wybranych, których sobie obrał.
10.BRYTYJKAA jeśliby Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni.
11.POZNAŃSKAI gdyby Pan nie skrócił tych dni, nikt by nie ocalał. Ale ze względu na wybranych Pan skrócił te dni.
12.WARSZ.PRASKAA gdyby Pan nie skrócił tych dni, nikt by nie ocalał. Lecz ze względu na wybranych będą skrócone dni owe.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdyby Pan nie skrócił owych dni, nie byłaby zachowana przy życiu żadna cielesna natura; ale skrócił owe dni, z powodu wybranych, których sobie wybrał.
14.EIB.BIBLIA.2016Gdyby Pan nie skrócił tych dni, nikt by nie ocalał; skrócił je jednak ze względu na tych, których wybrał.
15.TOR.NOWE.PRZ.A jeśliby Pan nie skrócił tych dni, nie byłoby zbawione żadne ciało; lecz z powodu wybranych, których wybrał dla siebie, skrócił te dni.