« Mar 13:23 Ewangelia Marka 13:24 Mar 13:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale w one dni po uciśnieniu onem, słońce zaćmi się, a miesiąc nieda światła swego.
2.WUJEK.1923Ale w one dni po uciśnieniu onem zaćmi się słońce, i księżyc nie da jasności swojéj.
3.RAKOW.NTAle w one dni po ucisku onym, słońce się zaćmi, i księżyc nie da jasności swej.
4.GDAŃSKA.1881Ale w one dni po uciśnieniu onem, zaćmi się słońce, i księżyc nie wyda światłości swojej;
5.GDAŃSKA.2017Ale w tych dniach, po tym ucisku, zaćmi się słońce i księżyc nie da swego blasku;
6.SZCZEPAŃSKIAtoli po tej udręce, w dni owe, słońce się zaćmi, księżyc też nie da blasku swego,
7.GRZYM1936A w owe dni po ucisku słońce się zaćmi a księżyc światła nie da,
8.DĄBR.WUL.1973A po ucisku w dni one słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej,
9.TYSIĄCL.WYD5W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.
10.BRYTYJKAAle w owe dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem,
11.POZNAŃSKAWówczas, po tej udręce "słońce się zaćmi i księżyc nie da światła
12.WARSZ.PRASKALecz w dni owe, po wspomnianym już ucisku, słońce się zaćmi i księżyc przestanie świecić,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz w owych dniach, po tym ucisku, zostanie zaćmione słońce i księżyc nie da swojego blasku.
14.EIB.BIBLIA.2016Ale w tych dniach, po tym ucisku, słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc straci swój blask,
15.TOR.NOWE.PRZ.Ale w tych dniach, po tym ucisku, słońce zostanie zaćmione i księżyc nie da swojego blasku,