« Mar 13:24 Ewangelia Marka 13:25 Mar 13:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I gwiazdy niebieskie będą padać, i mocy które w niebiesiech zachwieją się.
2.WUJEK.1923I gwiazdy niebieskie będą spadać, a mocy, które są na niebiesiech, poruszą się.
3.RAKOW.NTI gwiazdy niebieskie będą spadać, i mocy które są na niebiesiech zatrząsną się.
4.GDAŃSKA.1881I gwiazdy niebieskie będą padały, a mocy, które są na niebie, poruszą się.
5.GDAŃSKA.2017Gwiazdy nieba będą spadać i moce, które są na niebie, zostaną poruszone.
6.SZCZEPAŃSKIa gwiazdy z nieba spadać będą i moce, które są na niebiosach, zostaną wstrząśnięte.
7.GRZYM1936gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie poruszone będą.
8.DĄBR.WUL.1973a gwiazdy niebieskie spadać będą i moce na niebie będą poruszone.
9.TYSIĄCL.WYD5Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.
10.BRYTYJKAi gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.
11.POZNAŃSKAi gwiazdy będą spadać" z nieba, "i moce niebieskie" będą wstrząśnięte.
12.WARSZ.PRASKAi gwiazdy poczną spadać, a moce, które są na niebie, będą poruszone.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będą też wyrzucane gwiazdy nieba, a moce w niebiosach poruszone.
14.EIB.BIBLIA.2016gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs.
15.TOR.NOWE.PRZ.I gwiazdy z nieba będą spadały, a moce w niebiosach będą poruszone.