« Mar 13:26 Ewangelia Marka 13:27 Mar 13:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tedy pośle anioły swe, i zbierze swe wybrane od czterzech wiatrów, od kończyn ziemie, aż do kończyn nieba.
2.WUJEK.1923A tedy pośle Anioły swe i zbierze wybrane swe od czterech wiatrów, od wierzchu ziemie aż do wierzchu nieba.
3.RAKOW.NTA tedy pośle anioły swe, i zgromadzi wszytki swe wybrane od czterech wiatrów, od kraju ziemie aż do kraju nieba.
4.GDAŃSKA.1881A tedy pośle Anioły swoje i zgromadzi wszystkie wybrane swoje od czterech wiatrów, od kończyn ziemi aż do kończyn nieba.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas pośle swoich aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do krańca nieba.
6.SZCZEPAŃSKIA wtedy wyśle aniołów {swych}, i zgromadzi wybranych swoich z czterech wiatrów, od krańców ziemi aż do krańców nieba.
7.GRZYM1936I wyśle on anioły swoje i wszystkich wybranych z czterech stron świata zgromadzi, od krańców ziemi aż po krańce nieba.
8.DĄBR.WUL.1973I wówczas pośle aniołów swoich i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu niebios.
9.TYSIĄCL.WYD5Wtedy pośle On aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba.
10.BRYTYJKAI wówczas pośle aniołów, i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba.
11.POZNAŃSKAA wtedy wyśle aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do krańca nieba.
12.WARSZ.PRASKAWówczas pośle swoich aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańców ziemi aż do szczytów nieba.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wtedy wyśle swoich aniołów oraz zbierze Jego wybranych z czterech stron świata; od skraju ziemi, aż do skraju niebios.
14.EIB.BIBLIA.2016Pośle On wtedy aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba.
15.TOR.NOWE.PRZ.I wtedy pośle swoich aniołów, i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron, od krańców ziemi aż do krańców nieba.