« Mar 13:27 Ewangelia Marka 13:28 Mar 13:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Od figi lepak nauczcie się podobieństwa, gdy już gałąź jej będzie młoda a wypuszcza listki, znacie iż blisko jest lato.
2.WUJEK.1923A od figi uczcie się podobieństwa: Gdy już gałązka jéj odmładza, i wypuści się liście, poznawacie, iż blizko jest lato.
3.RAKOW.NTA od figi uczcie się przypowieści: Kiedy już gałąska jej jędrną będzie, i wypuszcza liścia, poznawacie iż blisko lato jest.
4.GDAŃSKA.1881A od figowego drzewa nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza i puszcza liście, poznajecie, iż blisko jest lato.
5.GDAŃSKA.2017A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy już jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko.
6.SZCZEPAŃSKIA z drzewa figowego bierzcie przypowieść: Gdy już gałąź jego pęka i liście wypuszcza, poznajecie, że lato się zbliża.
7.GRZYM1936A od figi uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź już nabrzmiewa i liście wypuszcza, wiecie, że bliskie jest lato;
8.DĄBR.WUL.1973A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy już gałąź jego miękka się staje i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato.
9.TYSIĄCL.WYD5A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
10.BRYTYJKAA od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
11.POZNAŃSKAA uczcie się przypowieści o drzewie figowym. Kiedy jego gałąź staje się już miękka i wypuszcza liście, widzicie, że lato już blisko.
12.WARSZ.PRASKAWyciągnijcie też naukę z podobieństwa do drzewa figowego: gdy gałęzie jego stają się już soczyste i wypuszczają liście, poznajecie, że zbliża się lato.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś od figowego drzewa nauczcie się tego podobieństwa: Gdy jego gałąź stanie się już miękka oraz wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
14.EIB.BIBLIA.2016Niech wam za przykład posłuży figowiec. Gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato.
15.TOR.NOWE.PRZ.A od figowca uczcie się tego podobieństwa: Gdy gałąź jego staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.