« Mar 13:29 Ewangelia Marka 13:30 Mar 13:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie mówię wam, iż nie przeminie ten ród, aż wszytko to będzie.
2.WUJEK.1923Zaprawdę powiadam wam, żeć nie przeminie ten rodzaj, aż się to wszystko stanie.
3.RAKOW.NTAmen mówię wam, że nie przeminie rodzaj ten aż się wszytkie te rzeczy sstaną.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę powiadam wam, żeć nie przeminie ten rodzaj, ażby się to wszystko stało.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, powiadam wam, <napewno> nie przejdzie to plemię, aż to wszystko się stanie.
7.GRZYM1936Powiadam wam, że jeszcze to pokolenie nie przeminie, nim się wszystko wypełni.
8.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
9.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
10.BRYTYJKAZaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
11.POZNAŃSKAZaprawdę powiadam wam: zanim to pokolenie przeminie, wszystko to się stanie.
12.WARSZ.PRASKAZaprawdę mówię wam, nie przeminie to pokolenie, nim się to wszystko stanie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, póki ta rzecz się nie stanie.
14.EIB.BIBLIA.2016Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
15.TOR.NOWE.PRZ.Zaprawdę mówię wam, że nie przeminie to pokolenie, aż wszystko to się stanie.